PRANOHEN STUDENTËT TANĒ NË UNIVERSITETIN EL AZ’HAR TË KAIROS

Pas takimit të djeshëm (17.10.2022) të Kryetarit të BFI e RMV Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai me Sekretarin gjeneral të Az’harit Dr. Nedhir Muhamed Ajjad, sot më 18.10.2022 menjëherè morëm lajmin se Shejhul Az’hari ka pranuar kërkesën e Reisul Ulemasë dhe delegacionit dhe gjithë kandidatët për regjistrim në këtë vit pa përjashtim i kanë dyert e hapura në Universitetin prestigjoz te Az’harit.
Në emër të BFI e RMV shprehim mirënjohjet tona Shejhul Az’harit Prof. Dr. Ahmed Et Tajjib, për vendimin e tij dhe lusim Allahut Fuqiplotë t’i jep shëndet dhe jetë të gjatë.

Comments are closed.