PËRGËZIM – Lejletul Kadër

Untitled-6
Bashkësia Fetare Islame në R.M i informon të gjithë besimtarët e Fesë Islame se sipas Kalendarit Islam, Nata e madhe e Kadrit-“ Lejletul Kadër” është sonte (e premte/ xhuma) më 26-27.08.2011, gjegjësisht në natën e 27 të muajit Ramazan sipas kalendarit Hixhri.
Kjo është natë e bekuar, më e dobishme se një mijë muaj, me plot urtësi, të njejtën duhet kaluar në ibadet, lutje dhe dhikër. Natë në të cilën filloi shpallja e librit të qartë Kuranit famëlartë, këtu filluan ndryshimet shoqërore, ngritjes së vetëdijes intelektuale, kultivimit të vlerave civilizuese.Lusim All-llahun e Plotëfuqishëm që ibadetet dhe lutjet e bëra gjatë kësaj nate t’i pranon. Me rastin e kësaj nate të bekuar, BFI i përgëzon të gjithë besimtarët në vend dhe diasporë me dëshirë që këtë natë ta kalojnë në mirëqenie, me plotë përkushtim ndaj All-llahut xh.sh. prej të cilit kërkojmë që t’na bekojë.
Na qoftë për hajr Nata e Kadrit!
Reis ul-Ulema i Bashkësisë Fetare Islame në R.M
H. Sulejman ef. Rexhepi

Comments are closed.