Paralelja e vajzave Tetovë në shërbim të xhematit

SHMI Medreseja Isa Beu paralelja e vajzave Tetovë në baskëpunim me Myftininë e Tetovës vazhdon aktivitet e saja duke vizituar gati të gjitha xhamitë e qytet dhe rrethinës me grupet e nxënëseve të udhëhequra nga Profesoreshat.
– Xhamia e f.sh. Llërc me një grup nxënësesh të udhëhequra nga Prof. Barije Shabani.
– Xhamia e f.sh. Reçic e Madhe dhe xhamia Musremçe Tetovë me një grup nxënësesh të udhëhequra nga Prof. Abide E. Memeti
– Xhamia e f.sh. Jazhincë me një grup nxënësesh të udhëhequra nga Prof. Sadete Luta.
– Xhamia e f.sh. Dobrosht me një grup nxënësesh të udhëhequra nga Prof. Sabija Abduramani.
– Xhamia e f.sh. Odri dhe xhamia e f.sh. Grupçin me një grup nxënësesh të udhëhequra nga Prof. Imrane A. Shaqiri.
– Xhamia e f.sh. Debërc dhe xhamia me grupin e nxënëseve të udhëhequra nga Prof. Zejnepe Adili.
– Xhamia e f.sh. Rakovec me një grup nxënësesh të udhëhequra nga Prof. Halime I. Shasivari.

Comments are closed.