PARALELJA E VAJZAVE SHKUP PRANË XHEMATIT TË SHKUPIT

SHMI Medreseja Isa Beu Paralelja e vajzave Shkup në bashkëpunim me Muftininë e Shkupit organizoi ligjeratë për gjininë femërore në Xhaminë ,,Nur”fsh.Bukoviq, ku programi filloi me një asher nga nxënësja: Fatime Tairi Ilahi nga vet nxënëset e shkollës dhe recitim nga nxënësja Sedamerva Bakiu.Prezentimin e bëri nxënësja: Sara Tairi
Praksën e bëri nxënësja: Suejla Abdullahi me temën: “Zeqati pastron pasurinë”
Fjalën e rastit e mbajti Administratorja e shkollës prof.Nurten Shehu -Sakipi me temën: “Mësojauni të mirën njerëzve”
Fjalën përshëndetëse e bëri përfaqësuesja pran Muftinisë së Shkupit Mybera Asani ,ku programi mbaroi me dua nga prof.Nurten Shehu – Sakipi,
Program u mbajt edhe ne Xhamin ,,Ikre”Saraj ,ku asher këndoi nxënësja Jasemin Ibrahimi. Praksën e bëri nxënësja :Nuran Ramadani me temën : “Vlera e Dua”, ndërsa ligjeratë nga prof.Busejra Idrizi me temën: “Vlera e 10- ditëshit të fundit”. Gjithashtu fjalë rasti pat edhe nga prof:Arzije Muharemi me temën: “Kurani pastrim i shpirtit tonë”.
Fjalën përshëndetëse e bëri Kryetarja e Departamentit pranë Muftinis Gjuhere Ramani
Programi u mbyll me dua nga mualimja e kësaj Xhamie Gjuhere Ramani.

Comments are closed.