ORGANIZIM I MREKULLUESHËM I JETËS FETARE NË TREVIZO

(SHQ. МКД.)

Gjatë vizitës së tij në Itali, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të dielën më 20.03.2022, vizitoi Xhaminë “Emaneti” në Susegana – Trevizo. Bashkë me anëtarët e delegacionit të BFI e RMV Myftiu Mr. Salim ef. Sulejmani dhe Dr. Selver ef. Xhemaili patën një pritje madhështore nga xhemati i kësaj xhamie.
Fillimisht, Imami i Xhamisë Avnija Nurçevski dhe kryesia e Xhamisë i dëshiruan mirëseardhje delegacionit të Bashkësise Fetare Islame të RMV me në krye Reisul Ulemanë.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai vlerësoi lartë organizimin e këtij xhemati dhe i informoi ata për rrjedhat e organizimit të jetës fetare në vendlindje si dhe rezultatet tjera që ka arritur BFI gjatë dy viteve të fundit.
Ajo që binte në sy, ishte organizimi i mirëfilltë i xhematit i cili vinte nga të gjitha trojet e Maqedonisë së Veriut. Poashtu, objekti i xhamisë ishte pronë e besimtarëve të cilin e kanë blerë dhe tani e kanë në pronësi të tyre, ndërsa xhamia i kishte të gjitha kushtet edhe atë me mekte dhe vend për gjininë femërore.
Delegacioni i BFI u shprehëm falënderimet më të përzemërta për pritjen madhështore.
***
ПРЕКРАСНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЕРСКИОТ ЖИВОТ ВО ТРЕВИЗО
Во рамки на посетата на Италија, Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи, во недела на 20.03.2022 година, ја посети џамијата „Еманети“ во Сусегана – Тревизо. Заедно со членовите на делегацијата на ИВЗ на РСМ Струшкиот Муфтија Мр. Салим еф. Сулејмани и Др. Селвер еф. Џемаили имаа величенствен прием од џемаатот на оваа џамија.
Првично, имамот на џамијата Авнија Нурчевски и раководството на џамијата ја пречекаа делегацијата на Исламската Верска Заедница на РСМ предводена од Реисул Улема.
Во својот поздравен говор, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја пофали организацијата на оваој џемаат и ги информираше за организирањето на верскиот живот во татковината и другите резултати што ги постигна ИВЗ во последните две години.
Она што се издвојуваше е вистинската организација на џемаатот кој доаѓа од сите краишта на Северна Македонија. Исто така, зградата на џамијата е сопственост на верниците кои ја купиле и сега ја поседуваат, додека џамијата ги имаше сите услови, дури и мектеб и место за жените.
Делегацијата на ИВЗ изрази срдечна благодарност за величествениот прием.
Алах да ги благослови.

Comments are closed.