OPINIONE

Mesazhet e Bedrit – Mr. Lutfi Nexhipi

Trajtesa është përgatitur nga prof. Lutfi Nexhipi – sekretar i ShMI "Medreseja Isa Beu" – Shkup, në akademisë solemne me rastin e shënimit të Ditës së Bedrit, organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e RMV, në Kërçovë më 20.04.2021…

Kolumnë: Çfarë më duhet atdheu që nuk quhet Amerikë

Kolumnë Çfarë më duhet atdheu që nuk quhet Amerikë “Do kisha dhënë çdo gjë për të kuptuar saktësisht se për çfarë janë bërë të gjitha ato gjëra për të cilat në opinion thuhet se janë bërë për atdheun” Georg Christoph Lichtenberg,…

Kolumnë Kur askush asgjë askujt nuk i beson

Kolumnë Kur askush asgjë askujt nuk i beson Zhgënjimi është mënyra me të cilën Zoti porosit: “ Kam diçka më të mirë për ty. Bëhu i durueshëm. Jeto. Beso!”(Fjalë e urtë) Shkruan h. Sulejman ef. Rexhepi Ne, njerëzit e këtij…

Kolumnë: Nuk ndalet arsimi shqip

Kolumnë Nuk ndalet arsimi shqip Më lehtë thyhet një atom se një paragjykim( Albert Ajnshtajn) Shkruan h. Sulejman ef. Rexhepi Asnjë trashëgimi që dikush e ka lënë dhe asnjë trashëgimi që ne do ua lëmë gjeneratave të ardhme nuk…

Kolumnë  Ekologjia e zemrës dhe shpirtit

Kolumnë Ekologjia e zemrës dhe shpirtit Madhëria e mendjes tënde krijon xhelozi te njerëz të caktuar. Madhëria e zemrës krijon miqësi dhe rrezaton dashuri. ( Fjalë e urtë arabe) Shkruan h. Sulejman ef. Rexhepi Sa herë që haxhinjtë…

Kolumnë Dërdëllisjet e “ekstremit katolik”

Kolumnë Dërdëllisjet e “ekstremit katolik” Dëshiroj që paraqitja e fundit e “ekstremistëve katolikë” të mbetet vetëm një dërdëllisje individuale dhe derdhje frustracionesh nga ana e dy njerëzve që kanë humbur udhën në obor, por nëse pas…

H. Sulejman ef. Rexhepi Luan i Fesë dhe i Kombit

H. Sulejman ef. Rexhepi Luan i Fesë dhe i Kombit Sikur t’ia kushtonim tërë jetën për ta përshkruar angazhimin dhe veprimtarinë e Reisul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi në zhvillimin dhe avancimin e jetës fetare në vend dhe më gjërë me…