OPINIONE

Faaliyette bilgelik ve sabır, erdemlerimizdir

Reis ul Ulema H. ​​Hfz. Şakir ef. Fetai ile özel röportaj Faaliyette bilgelik ve sabır, erdemlerimizdir HİLAL dergisine özel röportaj veren Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Fetai, “Birçok zorluklarla…

Kur’ani dhe doktrinat e besimit – Hamude Gurabeh

Polemikë me dr. T. J. de Boer (1866-1942) KUR'ANI DHE DOKTRINAT E BESIMIT Nga Hamude Gurabeh De Boer në librin e tij Historia e filozofisë në Islam thotë: “Erdhi Kurani për myslimanët me fe, por nuk u solli teori dhe në të hasën…

Wisdom and patience in action are our virtues

Exclusive interview with Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai Wisdom and patience in action are our virtues We expected to have many challenges, but thanks to God Almighty, with wisdom, prudence, patience and strategy we have…

Мудроста и трпението на дело се наши доблести

Ексклузивно интервју со Реисул-Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи Мудроста и трпението на дело се наши доблести Очекувавме да имаме многу предизвици, но благодарение на Возвишениот Алах, со мудрост, разумност, трпение и стратегија…

URTËSIA DHE DURIMI NË VEPRIM JANË VIRTYTËSITË TONA

INTERVISTË: REIS’UL-ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAHU URTËSIA DHE DURIMI NË VEPRIM JANË VIRTYTËSITË TONA Kemi pritur të kemi shumë sfida, por falë Zotit të Madhërishëm, me një urtësi, maturi, durim dhe strategji kemi arritur…

VLERA DHE RËNDËSIA E MEVLUDIT NË ISLAM

Muslimanët në mbarë botën, pra edhe në viset tona, për çdo vit me rastin e 12 rebiul-evvelit, ditëlindjes së të dërguarit të Allahut Muhamedit a.s organizojnë manifestime të rastit, lexime mevludesh dhe gazmende të ndryshme. Në…

MANIFESTIMI I ASHURAS SIPAS KONCEPTIT ISLAM

Nocioni “Ashura” është fjalë e gjuhës arabe, që donë të thotë „e dhjeta“. Me nocionin “ashura” në terminologjinë e Islamit nënkuptojmë: ditën e dhjetë të muajit Muharrem sipas kalendarit Islamik. Për vlerën dhe rëndësinë e kësaj dite në…