NXËNËSIT E DIPLOMUAR NË SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – MUND TË PRANOHEN NË UNIVERSITETET E VENDIT (Video)

NXËNËSIT E DIPLOMUAR NË SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – MUND TË PRANOHEN NË UNIVERSITETET E VENDIT
(Video)

https://www.facebook.com/bfinmk/videos/483575700338272

Comments are closed.