Njoftim i Komisionit të Kurbanave të BFI e RMV

(SHQ. МКД. TUR.)

(SHQ. МКД. TUR.)
“Tek Allahu nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, por te Ai arin devotshmëria e juaj…” El Haxh, 37.
Komisioni i Kurbanave i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, njofton të gjithë besimtarët që kanë porositur kurbanin e tyre për nevojat e internatit të Medresesë Isa Beu, se menjëherë pas faljes të namazit të Kurban Bajramit, në mënyrë të organizuar ka filluar me prerjen e tyre. Procesi i prerjes po rrjedh sipas planifikimeve dhe për momentin janë prerë mbi 50 përqind e tyre. Aksioni do të vazhdojë edhe ditët në vijim. Poashtu është parapa që mishi i cili do ti tejkalon nevojat e internatit, të shpërndahet në mënyrë të organizuar tek jetimët dhe skamnorët në të gjitha myftinitë dhe tërë territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Lusim Allahun Fuqiplotë që të gjithë donatorëve të cilët kujdesen për Medresenë Isa Beu dhe përçuarjen e fjalës së Allahut Fuqiplotë, t’ua pranojë kurbanat dhe lutjet e tyre.
***
„До Алах не стигнува ниту месото, ниту нивната крв, до Него стигнува вашето убедување“ Ел-Хаџ, 37
Комисијата за Курбани на Исламската Верска Заедница на РСМ, ги известува сите верници кои нарачале курбан за потребите на интернатот на Медресата Иса Беј, дека веднаш по намазот на Курбан Бајрам, организирано почнаа сечењето на курбаните. Процесот се одвива според плановите и во моментов се заклани над 50 отсто од курбаните. Акцијата ќе продолжи и во наредните денови. Планирано е и месото, кое ќе ги надмине потребите на интернатот, организирано да се дели на сорашињата и сиромашните во сите муфтиства на целата територија на Република Северна Македонија.
Го молиме Возвишениот Алах да ги прифати нивните курбани и молитви на сите дарители кои се грижат за Медресата Иса Бег и пренесувањето на словото на Семоќниот Алах.
***
“Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz, ancak sizin takvanız O’na ulaşır.” (Hac Suresi 37)
KMC İslam Birliği Riyaseti Kurban Komisyonu, Üsküp “İsa Bey Medresesi” yatılı okulunun ihtiyaçları için vekaleten kurban bağışında bulunan tüm müminlere, Kurban Bayramı namazının hemen ardından organize bir şekilde kurban kesiminin başladığını bildirmektedir. Süreç, planlara göre ilerlemekte ve şu anda kurbanların yüzde 50’den fazlası kesilmiş bulunmaktadır. Kubran kesme ve et dağıtımı faaliyeti, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ayrıca yatılı okulun ihtiyacından artacak olan kurban etlerinin, müftüler aracılığıyla, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması da planlanmaktadır.
İsa Bey Medresesi’de öğrenim gören ve Yüce Allah’ın kelamının gelecek nesillere nakletmek için yetişen öğrencilere önem veren tüm bağışçıların kurbanlarını ve dualarını kabul etmesini Yüce Allah’tan niyaz ederiz.

Comments are closed.