NJOFTIM

(SHQ. МКД. TUR.)

Bashkësia Fetare Islame e RMV, njofton opinionin e gjerë se nesër, e Premte më 07.04.2023, gjatë namazit të xhumasë, në mënyrë solemne do të lëshohet në përdorim Xhamia Sultan Murat, nën organizimin e BFI e RMV, Myftinisë së BFI Shkup dhe Agjencisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim e Republikës së Turqisë – TIKA, pas restaurimit thelbësor të kësaj xhamie e cila është një ndër më të vjetrat në qytetin e Shkupit, e ndërtuar në vitin 1436.
Pjesëmarrës në këtë manifestim do të jenë Kryetari I BFI e RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, Myftiu i Shkupit, Dr. Qenan ef. Ismaili, myftinj dhe hoxhallarë nga vendi e jashtë, si dhe mysafirë nga Republika e Turqisë ndër të cilët: Ministri për Kulturë dhe Turizëm z. Mehmet Nuri Ersoj, Zv. Kryetar i Dijanetit tê Republikës së Turqisë z. Kadir Dinç, Kryetari i TIKA-s z. Serkan Kajalar, Ambasadori i Republikës së Turqisë në Shkup z. Hasan Mehmet Sekizqok, Koordinatori i TIKA-s për Shkup, z. Halim Omer Sogjut dhe Atasheu për çështje fetare pranë Ambasadës së R. Turqisë z. Mustafa Bodur.
***
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Исламската Верска Заедница на РСМ ја известува пошироката јавност дека утре, петок 07.04.2023 година, за време на петочната молитва, свечено ќе биде пуштена во употреба Султан-муратовата џамија, под организација на ИВЗ на РСМ, Скопското Муфтиство, и Агенцијата за Соработка и Развој на Република Турција – ТИКА, по целосната реставрација на оваа џамија, која е една од најстарите во градот Скопје, изградена во 1436 година.
На овој настан ќе учествува Поглаварот на ИВЗ на РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, Скопскиот Муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили, муфтии, имами од земјата и странство, како и гости од Република Турција меѓу кои: Министерот за Култура и Туризам г. Мехмет Нури Ерсој,Заменик Претседател на Дијанетот ан Р. Турција Кадир Динч, Генералниот Претседател на ТИКА г. Серкан Кајалар, Амбасадорот на Република Турција во Скопје, г. Хасан Мехмет Секизќок, Координаторот на ТИКА за Скопје, г. Халим Омер Соѓут и Аташето за верски прашања во Амбасадата на Република Турција г. Мустафа Бодур.
***
Bildiri
KMC İslam Dini Birliği, yarın 07.04.2023 tarihinde Cuma namazı sırasında, İslam Birliği, Türkiye Cumhuriyeti İşbirliği ve Kalkınma Ajansı – TİKA ve Üsküp Müftülüğü’nün organizasyonunda, 1436 yılında inşa edilen Üsküp şehrinin en eski camilerinden biri olan TİKA tarafından restorasyonu tamamlaanan Sultan Murat Camii’nin törenle yeniden hizmete verileceğini kamuoyuna bildirmektedir.
Bu törene ev sahibi olarak İslam Birliği Başkanı Reisul Ulema H. Hz. Şakir ef. Fetai, Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili ve Türkiye Cumhuriyeti’nden T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA Başkanı Serkan Kayalar,T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, T.C. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve T.C. Din İşleri Müşaviri Mustafa Bodur, müftüler, din görevlileri, yurt içinden ve yurt dışından misafirler katılacaktır.

Comments are closed.