NJË NATË RAMAZANI – NË MESIN E BESIMTARËVE TË MUFTINSË SË VELESIT

(SHQ. МКД.)

Të martën më 12.04.2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai udhëhoqi Delegacionin e Ramazanit të Bashkësisë Fetare Islame në Myftininë e Velesit, ku në një ambient dhe një nate të bukur të Ramazanit u pritën nga xhematet e kësaj Myftinie me në krye Muftiun Nijazi ef. Murati.
Po ashtu sipas planifikimeve të Myftinisë së Velesit dhe Myftiut Nijazi ef. Murati, anëtarët e komisionit të Rijasetit të BFI-s së RMV-së u shpërndanë nëpër xhamitë e kësaj myftinie, ndërsa Reisul Ulemaja vizitoi fshatin më të madh, Orizaren e Epërme.
Me këtë rast, Shefi i Kabinetit të Reisul Ulemasë, Dr. Abdukerim Iseni dhe Muharem Idrizllari vizituan Xhaminë në Buzallakovë, Prof. Jusuf ef. Zimeri – Udhëheqës i sektorit për Arsim dhe Shkencë në Rijasetin e BFI dhe Prof. Shafi ef. Osmani vizituan xhaminë në Slivnik, Prof. Shaban Ameti vizitoi xhaminë në Kocillarë, Prof. Hamza Hasani vizitoi xhaminë në Habollçisht i Epërm dhe Prof. Jasir Osmani vizitoi xhaminë në Jabollçisht të Poshtëm.
Vizita e Reisul Ulemasë në Orizaren e Epërme i kishte lënë përshtypje të veçantë, sepse organizimi i jetës fetare kishte qenë me të gjitha vlerat nën organizimin e hoxhës Elvis, Kryetarit të xhamisë Zenunit, Z. Enverit dhe besimtarëve. Delegacioni i BFI gjithashtu vizituan vendin për xhami të re, e cila mpritet që së shpejti të ndërtohet.
***
РАМАЗАНСКА НОЌ – МЕЃУ ВЕРНИЦИТЕ НА ВЕЛЕШКОТО МУФТИСТВО
Во вторник, 12.04.2022 година, Претседателот на Исламската Верска Заедница Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја предводеше Рамазанската делегација на Исламската Верска Заедница во Муфтиството на Велес, каде во убава околина и рамазанска ноќ беа примени од џемаатите на ова муфтиство на чело со муфтијата Нијази еф. Мурати.
Исто така според плановите на Велешкото Муфтиство и Муфтијата Нијази еф. Мурати, членовите на комисијата за Ријасетот на ИВЗ на РСМ беа распоредени низ џамиите на ова Муфтиство, додека Реисул Улема го посети најголемото село Горно Оризаре.
Во оваа прилика, Шефот на Кабинетот на Реисул Улема, Др. Абдукерим Исени и Мухарем Идризлари ја посетија џамијата во Бузалаково, проф. Јусуф еф. Зимери – Раководител на Секторот за образование и наука во Ријасетот на ИВЗ и проф. Шафи еф. Османи ја посетија џамијата во Сливник, проф. Шабан Амети ја посети џамијата во Кочиларе, проф. Хамза Хасани ја посети џамијата во Горно Јаболчиште и проф. Јасир Османи ја посети џамијата во Долно Јаболчиште.
Посебен впечаток му оставила посетата на Реисул Улема на Горно Оризари, бидејќи организацијата на верскиот живот со сите свои вредности, била под одлична организација на Хоџата Елвис, Претседателот на џамијата Зенун, господинот Енвер и верниците. Делегацијата на ИВЗ го посети и местото на новата џамија која се очекува наскоро да биде изградена.

Comments are closed.