Një delegacion i BFI vizitoi Myftininë e Prilepit

(Shq. Мкд. Tur)

Në kuadër të vizitave të Ramazanit, Bashkësia Fetare Islame, sipas agjendës të saj, vendosi që një pjesë e delegacionit të Ramazanit, këtë xhuma të tretë të Ramazanit, më 30.04.2021. ta vizitojë Myftininë e BFI Prilep.
Nën udhëheqjen e Myftiut të Prilepit, Shefket ef. Imeri dhe operativës të kësaj myftinie, e në një organizim të mirëfilltë, u bë shpërndarja e anëtarëve të delegacionit nëpër xhamitë e kësaj myftinie, sipas planifikimit paraprak të Myftinisë. Me këtë rast, anëtarët e delagcionit prezantuan dhe mbajtën ligjerata fetare përballë xhematit të xhamive të Myftinisë së Prilepit, ku kryesisht gravitojnë popullatë shqiptare, turke dhe boshnjake.
Ata përcollën mesazhin dhe selamet e Reisul Ulemasë deri tek besimtarët si dhe urimet dhe dëshirat e Kreut të BFI për agjerim dhe ibadete të pranuara tek Allahu Fuqiplotë.
Ligjeratat u mbajtën varësisht nga gjuha e besimtarëve. Më pas ata udhëhoqën xhematet në faljen e namazit të xhumasë.
_____
Делегација на ИВЗ го посети Муфтиството на ИВЗ Прилеп
Во рамките на посетите на Рамазан, Исламската Верска Заедница, според својата агенда, одлучи дека дел од Рамазанската делегација, овој трет петок на Рамазан, на 30.04.2021 година да го посети Муфтиството на ИВЗ Прилеп.
Под раководство на Прилепскиот Муфтија, Шефкет еф. Имери и оперативата на ова Муфтиство, а во соодветна организација, членовите на делегацијата беа распределени во џамиите на оваа Муфтиство, според првичното планирање на Муфтиството.
Во оваа прилика, членовите на делегацијата презентираа и одржаа религиозни предавања пред џематите на џамиите од Прилепското Муфтиство, каде главно гравитираат албанско, турско и босанско население. Предавањата се одржуваа во зависност од јазикот на верниците. Потоа ги водеа собранијата во молење на петочната молитва.
Тие им ги пренесоа пораките и поздравите на Реисул Улема до верниците, како и неговите желби на Поглаварот на ИВЗ за да нивното постење биде прифатено од Семоќниот Алах.
Предавањата се одржуваа во зависност од јазикот на верниците. Потоа ги водеа собранијата во молење на петочната молитва.
__________
İslam Birliği heyeti, Pirlepe Müftülüğünü ziyaret etti
İslam Dini Birliği Ramazan heyeti, Ramazan ziyaretleri kapsamında planlanan gündemine göre, 30 Nisan 2021 tarihinde, Ramazanın üçüncü Cuma gününde Pirlepe Müftülüğü’nü ziyaret etti.
Pirlepe Müftüsü Şefket ef. İmeri ve Müftülük görevlilerinin planlamasına göre İslam Birliği Ramazan heyet üyeleri, müftülük faaliyet alanın içinde uygun camilerine dağıtıldı.
Bu vesileyle heyet üyeleri, ağırlıklı olarak Arnavut, Türk ve Boşnak nüfusun yoğun olduğu Pirlepe Müftülüğü kapsamındaki camilerin cemaatleri önünde dini dersler verdiler. Bu dini dersler, ilgili cami cemaatlerinin konuştukları dillere bağlı olarak yapıldı. Dini derslerden sonra hazır bulunan cemaatlere cuma namazını kıldırdılar.
İslam Birliği heyet üyeleri, camilerdeki Müslüman cemaatlere Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir Ef. Fetai’nin Ramazan mesajını ve selamlarını, tuttukları oruçlarının Yüce Allah tarafından kabul buyurulması için dualarını ilettiler.
Daha sonra cuma namazını kıldırdılar.

Comments are closed.