Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

NJ O F T I M

Drejtuar:

– Muftinive të BFI-së

– Qendrave islame në diasporë

– Institucioneve fetaro-arsimore të BFI-së

NJ O F T I M

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në RMV Ju njofton se me rastin e ardhjës së Kurban Bajramit, i cili sipas Takvimit është më 11. 08. 2019, organizon tubimin e kurbanave të gjallë, respektivisht bëhet tubimi i mjeteve në nivel të çmimit të kurbanit, ku pastaj blehen dhe theren kurbanat. Ndërkaq mishi i kurbanave do të përdoret për nevojat ushqimore në Konvkitin-kuzhinën e Medresesë “Isa Beu” në Shkup.

Sasia e cila tepron nga nevojat e Internatit-kuzhinës të Medresesë do t`u shpërndahet familjeve në nevojë.

Duke u bazuar në çmimet e tregut në vend, çmimi për një kurban është 120,- euro, (ose në kundërvlerë të 120,- euro) ndërkaq, pagesa mund të bëhet deri në ditën e Arifes, respektivisht deri më 10 Gusht 2019.

Në fund, lusim All-llahun xh. sh. që t`ua pranojë kurbanat dhe t`u shpërblejë me dhuratat e Tij të pakufishme.

Vesselamu alejkum…

Reisul-Ulema i BFI-së

H. Sulejman ef. Rexhepi

Merr përditësime në kohë reale në pajisjen tënde, Abonohu tani.

Ju gjithashtu mund të lexoni