NË SEZHANË TË SLLOVENISË XHAMI E BASHKATDHETARËVE TANË

(SHQ. МКД.)

Gjatë programit të vizitave të bashkatdhetarëve tanë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, që po i bën Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV në Slloveni dhe Itali, këtë herë Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i shoqëruar nga Myftiu i Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani dhe Drejtori i Sektorit të Diasporën në Rijasetin e BFI Dr. Selver ef. Xhemaili, vizituan xhematin e xhamisë së Sezhanës në Slloveni, ku si imam shërben Z. Shaban Qazimoski me një xhemat të vyeshëm nga Maqedonia e Veriut, kryesisht nga Llabunishta e Strugës, ku shihej një formim i kushteve shumë të mira për kryerjen e obligimeve fetare dhe mësim besimit islam.
Delegaconi i BFI u takua me kryesinë e Xhamisë të cilët informuan se përveç tjerash e kanë blerë edhe objektin dhe tani është pronë e tyre.
Reisul Ulemaja në emër të BFI e RMV u shprehu mirënjohje për punën e madhe që kanë bërë dhe i njoftoi me aktivitetet e Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Xhemati i Sezhanës mbetën shumë të kënaqur me vizitën që ua bëri Reisul Ulemaja, Myftiu i Strugës dhe Drejtori për Diasporë, kështuqë në emër të BFi të RMV, Kryetari i BFI u shprehu urime të përzemërta duke ju lutur Allahut Fuqiplotë t’ju japë shëndet dhe suksese të reja.
Zoti i bekoftë.
***
ВО СЕЖАН – СЛОВЕНИЈА, ЏАМИЈА НА НАШИТЕ СОНАРОДНИЦИ
Во рамките на програмата за посети на нашите сонародници од Република Северна Македонија, која ја реализира Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ во Словенија и Италија, овојпат Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи во придружба на Струшкиот Муфтија Мр. Салим еф. Сулејмани и Директорот на Секторот за дијаспора во Ријасетот на ИВЗ Др. Селвер еф. Џемаили, го посетија примерниот џемаат на џамијата Сежана во Словенија, кој по потекло претежно е од Струшкото село Лабуништа, и каде е имам г. Шабан Ќазимовски.
Делегацијата на ИВЗ се сретна со раководството на џамијата кое информираше дека меѓу другото, ја купиле зградата на Џамијата, и таа сега е нивна сопственост.
Реисул Улема во име на ИВЗ на РСМ изрази благодарност за големата работа што ја направиле и ги информираше за активностите на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија. Џемаатот во Сежана беше многу задоволен од посетата на Реисул Улема, Струшкиот Муфтија и Директорот за дијаспора, затоа во име на ИВЗ на РСМ, Претседателот на ИВЗ упати срдечни честитки со молитва до Семоќниот Алах да им даде здравје и нови успеси.
Алах да ги благослови.

Comments are closed.