NË IFTAR TE KRYEMINISTRI

(SHQ. МКД.)

Të premten më 29.04.2022, Kryetari BFI të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Myftiu i Shkupit Dr. Qenan ef. Ismaili iu përgjigjën thirrjes së Kryeministrit të RMV z. Dimitar Kovaçevskit në iftarin e përgatitur për përfaqësuesit e besimit islam në sfera të ndryshme edhe ate: Zv. Kryeministra, ministrat, rektorë të Universiteteve, kryetarë të partive politike dhe shumë përfaqësues tjerë. Në fjalimin e Kryeministrit drejtuar të pranishmëve, foli për qëllimin e këtij iftari, për të respektuar bashkëpunëtorët e tij dhe se ky iftar afron njerëzit dhe formon ambient paqe dhe bashkëjetese.
Në fjalën e tij përshëndetëse, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai falënderoi Kryeministrin për këtë gjest madhor me çka tregoi respektin e tij ndaj BFI e RMV dhe pjesëtarëve të besimit islam. Në shenjë respekti Kreu i BFI i dhuroi një kopje nga Kur’ani Famëlartë përkthyer në gjuhën maqedonase Kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, si dhe dy ekzemplarë mbi kulturën islame.
Iftari u shtrua në një ambient të këndshëm ku u bisedua për shumë çështje.
***
ЕДЕН ИФТАР КАЈ ПРЕМИЕРОТ
Во петокот, 29.04.2022 година, Претседателот на ИВЗ на РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и Скопскиот Муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили се одзва на повикот за ифтар кај Премиерот на РСМ г. Димитар Ковачевски што го подготви за претставниците на исламската вероисповед од различни области, меѓу кои: зм. Премиери, министри, ректори на универзитети, претседатели на политички партии и многу други претставници.
Во говорот на премиерот упатен до присутните, тој зборуваше за целта на овој ифтар, да ги почитува своите соработници и дека овој ифтар ги зближува луѓето и создава средина на мир и соживот.
Во својот поздравен говор, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи му се заблагодари на премиерот за овој голем гест, кој ја покажа неговата почит кон ИВЗ на РСМ и припадниците на исламската вероисповед.
Во знак на почит, Поглаварот на ИВЗ, на Премиерот на Северна Македонија му подари копија од Светиот Куран преведен на македонски јазик, како и два примерока од исламската култура.
Ифтарот се одржа во пријатна средина каде што се разговараше за многу прашања.

Comments are closed.