N J O F T I M – mbi tubimin e kurbanave (SQ / МКД / TR)

NJ O F T I M

Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame në RMV Ju njofton se me rastin e ardhjes së Kurban Bajramit, i cili sipas Takvimit është më 20. 07. 2021, organizon tubimin e kurbanave të gjallë, respektivisht bëhet tubimi i mjeteve në nivel të çmimit të kurbanit, ku pastaj blehen dhe theren kurbanat. Ndërkaq mishi i kurbanave do të përdoret për nevojat ushqimore në Konvkitin-kuzhinën e Medresesë “Isa Beu” në Shkup.
Sasia e cila tepron nga nevojat e Internatit-kuzhinës të Medresesë do t`u shpërndahet familjeve në nevojë.
Duke u bazuar në çmimet e tregut në vend, çmimi për një kurban është 120,- euro, (ose në kundërvlerë të 120,- euro) ndërkaq, pagesa mund të bëhet deri në ditën e Arifes, respektivisht deri më 19 Korrik 2021.
Në fund, lusim Allahun xh. sh. që t`ua pranojë kurbanat dhe t`u shpërblejë me dhuratat e Tij të pakufishme.
Vesselamu alejkum…

Reisul-Ulema i BFI-së
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

_______

                                                   И З В Е С Т И Е

Исламската Верска Заедница на РСМ како секоја година при доаѓањето на Курбан Бајрам, кој оваа година според Исламскиот Таквим е на 20.07.2021 год., организира собирање на живи курбани, односно парични средства во износ од 120,оо евра или во противвредност со друга валута, за потребите на Интернатот-Кујна на СИУ „Иса Бегова Медреса„ во Скопје. Плаќањето може да се направи до ден на Арифе, односно до 19.07.2020 год.

По овој повод го молиме Алах џ.ш. да ги прими нашите ибадети и курбани и да не награди со Џенети Фирдавс. Амин.

 

Весселаму алејкум.

Реисул Улема на ИВЗ
Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи

________

DUYURU

KMC İslam Dini Birliği Riyaseti, takvime göre 20.07.2021 tarihine denk gelen Kurban Bayramı vesilesiyle, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vekaleten kurban kesme faaliyetini, yani bağış toplamayı organize ettiğini duyurmaktadır. Bu yıl bir kurban bedeli 120 Avrodur veya bunun karşılığındaki eşdeğer  para birinidir. Kurban etleri, öncelikle Üsküp “İsa Bey” Medresesi yatılı öğrencilerinnin ihtiyaçları için kullanılacak. Kurban bedelleri, 19 Temmuz 2021 tarihine, Arefe gününe kadar yetkililere teslim edilebilir.

 

Kesilecek kurbanların ve yapılacak ibadetlerin Allah tarafından kabul buyurulmasını niyaz ediyoruz.

Esselamu aleykum

 

İDB Başkanı, Reisul Ulema

H. Hfz. Şakir ef. Fetai

Comments are closed.