N J O F T I M

Bashkësia Fetare Islame e RM gjatë muajit të madhërishëm të Ramazanit ka një sërë organizimesh dhe aktivitete të njejtat do të mund t’i ndjekni përmes mediumeve elektronike dhe të shkruara: TV dhe RADIO, agjenci të lajmeve, shtypi ditor dhe webportale të cilat kanë të drejt ekskluzive me leje paraprake për të marrur materiale nga webfaqja zyrtare e BFI-së.
1.Ngjarjet dhe aktivitet e BFI-së në TVM2;
2.Emisione fetare në Radio SHKUPI;
3.Programin fetar të njohur me emrin “IKRE” në TV ERA:
– Emisionet realizohen çdo të marte prej ora 22:00, gjegjësisht ky emision realizohet dy herë në muaj, ndërsa transmetohet çdo të marte.
– Xhumaja e fundit e çdo muaji transmetohet nga xhamia, ku xhirohet hutbeja e namazit të xhumasë e cila transmetohet në ora 17:00, ndërsa ritransmetimi bëhet të nesërmen në ora 10:00.
– Netët/ditët e mëdha brenda kalendarit fetar Islam do të realizohen në atë datë ku edhe bëhet festimi apo shënimi i asaj nate/dite;
4.Emisione fetare në Radio VATI- Shkup;
5.Emisione fetare në TV HANA dhe TV FESTA- Kumanovë,
TV KOHA- Tetovë, TV 2- Gostivarë, TV USKANA- Kërçovë, TV KALTRINA- Strugë dhe KANAL 3 – Dibër;
6.INA- aktivitetet dhe çdo gjë që realizon BFI gjatë tërë muajit të bekuar;
7.Gazeta ditore ZHURNAL dhe webportali- Artikuj enkas mbi Islamin, Kuranin, Agjërimin, shkencën dhe kulturën, edukimin, mbi Islamin dhe të drejtat e njeriut, modernizmin, moralin, etj.
Urime, begati dhe shumë mirësi gjatë muajit të bekuar të Ramazanit!
Riaseti i Bashkësisë Fetare Islame
S H K U P

Comments are closed.