N J O F T I M

BFI ashtu si çdo herë edhe kësaj rradhe i përgjigjet ftesës për debat konstruktiv në çdo medium përfshirë edhe mediumin tuaj Alsat-M.
Në emër të BFI-së të Maqedonisë të enjten në debat do të marrin pjesë;
– Haxhi  Afrim Tahiri – sekretar gjeneral i BFI-së
– Driton Dikena –  drejtor i Sektorit të vakëfit në BFI.
BFI-ja e Maqedonisë, kërkon që debati të zhvillohet mes përfaqësuesve të BFI-së dhe ekipit të gazetarëve të televizionit Alsat-M.
Pjesmarrja e përfaqësuesve tjerë kësaj rradhe, qofshin ato të partive politike, shoqatave joqeveritare, ekspertëve  ose “ avokatëve të tjerë” do të konsiderohet si tentim i Tv Alsat-M për t’i ikë një debati  konstruktiv ku do të shtjellohet raporti BFI-Alsat-M, por  edhe të gjitha situatave të tjera që i ka ngrit Alsat-M dhe që kanë lidhje me BFI-në, por edhe me zhvilllimin e jetës fetare islame në Republikën e Maqedonisë.
Sa i takon asaj, pjesmarrjes së kryetarit të BFI-së , Reis Ul Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi në debat, i njëjti është i  gatëshëm të marrë pjesë në të ardhmen në çdo debat të përbashkët  me kryetar të partive politike, kryetar shtetesh dhe të tjerë të të njejtit nivel,  ku do të debatohet po ashtu në lidhje me çështjen islame dhe raportet fetare në vendin tonë.
Sektori për Mardhënie me Publikun pranë BFI-së

Comments are closed.