N J O F T I M

Logo HallallAgjencioni për Hallall Standardin pranë BFI-së i njofton të gjithë Kompanitë që janë të interesuara për të marrë Çertifikatë për Hallall Standardin të paraqiten në zyret e Agjencionit që gjendet në selinë e BFI-së.

Kont. ne tel: + 389 (2) 3117 410; 3117 412, ose cellular: 075 467 303 Mund të na shkruani në emailin zyrtar: halal.bfi@gmail.com

Ndihmën do të ofrojmë në shumë segmente lidhur me kushtet që duhet të plotësohen për të marrë çertifikat, dobitë që kanë Kompanitë me implementimin e këtij standardi, procesi që zgjatë deri sa të realizohet komplet standardi, kushtet që duhet plotësuar për marrjen e subvencioneve që i ndanë Ministria e Ekonomisë për vitin 2014, etj.!

Përkujtojmë edhe një here se dorëzimi i aplikimeve për të marrë subvencione nga Ministria e Ekonomisë për vendosjen e Hallall Standardin zgjatë deri 30 Prill 2014.

Comments are closed.