N J O F T I M

H I X H R E T I  1434
Me rastin e Vitit të Ri- Hixhrij 1434, Bashkësia Fetare Islame e R.M organizon akademi solemne në sallën Universale- Shkup më 15 Nëntor 2012.
Akademia solemne do të filloj në ora 19:00.

Comments are closed.