MUFTINIA E RESNJES – SERIOZE DHE NË RRUGËTIM TË SHËNDOSHË

(SHQ. МКД.TUR)

Të enjten më 03.03. 2022 Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai vizitoi dhe morri pjesë në mbledhjen konstituive të Myftinisë së Resnjës që perfshinë territorin e Prespës nën udhëheqjen e Myftiut H. Xhunejd ef. Jashar. Gjatë kësaj vizite Kryetarin e BFI të RMV e shoqëruan Sekretari Gjeneral i BFI e RMV H. Irsal ef. Jakupi, Prof. Jusuf Zimeri – Drejtor i Sektorit për arsim fetar dhe Dr. Abdulkerim Iseini – Shef i Kabinetit, i cili në emër të delegacionit të BFI shprehu urime antarëve të rinj duke ju dëshiruar sukses në detyrën e re. Njiherit Reisul Ulemaja shprehu falënderime në emër të delegacionit për punën e madhe që ka bërë Myftinia në organizimin e jetës fetare si dhe për procedurën e kthimit të disa pronave – vakufit, vazhdimi i punëve në ndërtimi e katër lokaleve afariste, selisë së re të Myftinisë, ndërtimin e komorës, gusulhanes, dhe shumë aktivitete tjera. Pasiqë, Muftiu dha raportin e aktiviteteve gjatë vitit 2021, ku vërtetë u vërejt një angazhim i madh, Reisul Ulemaja bëri ndarjen solemne të Vendimeve anëtareve të rinj të Myftinisë.
Në fund Myftiu në shenjë respekti e falënderoi Delegacionin e BFI të udhëhequr nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai për vizitën e bërë. Nga ana e Myftinisë, pritja ishte vërtetë e një niveli të lartë, që tregoi se kjo Myftini tashmë është serioze dhe drejt një ardhmërie të shëndoshë.
Namazi i iqendisë u fal në Xhaminë qëndrore “Haxhi Murat”, ku namazit i priu vetë Myftiu H. Xhunejd ef. Jashar, e më pas delegacioni u takua me xhematin e Resnjës, të cilit i dëshiruan sukses dhe i falënderuam për pritjen e bërë. Zoti i bekoftë.
***
РЕСЕНСКОТО МУФТСТВО – СЕРИОЗНО И ВО ПРАВ ПАТ
Во четвртокот на 03.03. 2022 година, Поглаварот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз.Шаќир еф. Фетаи ја посети и учествуваше на конститутивната седница на Ресенското муфтиство што ја опфаќа територијата на Ресен под раководство на Муфтијата Х. Џунеид еф. Јашар. При оваа посета, Поглаварот на ИВЗ на РСМ беше придружуван од Генералниот Секретар на ИВЗ на РСМ Х. Ирсал еф. Јакупи, проф. Јусуф Зимери – Директор на Секторот за веронаука и Др. Абдулкерим Исеини – Шеф на Кабинет, и во име на делегацијата на ИВЗ им изрази честитки на новите членови посакувајќи им успех во новата задача. Реисул Улема во име на делегацијата изрази благодарност за големата работа на Муфтиството во организирањето на верскиот живот и за постапката за враќање на некои имоти – вакуф, продолжувањето на работите кои се во изградбата – на четири деловни простории, новото седиште на Муфтиството, градење на комората, гусулхането и многу други активности. Откако Муфтијата го даде извештајот за активностите во текот на 2021 година, каде што навистина беше забележана голема посветеност, Реисул Улема изврши свечена поделба на решенијата на новите членови на Муфтиството.
На крајот Муфтијата во знак на почит и се заблагодари на Делегацијата на ИВЗ предводена од Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи за остварената посета. Од страна на Муфтиството, приемот беше навистина на високо ниво, што покажа дека работите ова муфтиство се сериозни и во сериозен пат кон здрава иднина.
Mолитвата на икиндија се изврши во централната џамија Хаџи Мура, каде на молитвата и предводеше Муфтијата Х. Џунејд еф. Јашар, а потоа делегацијата се сретна со ресенскиот џемаат, на кои им посакаа успех и им се заблагодарија за топлиот пречек. Алах нека ги благослови.
***
RESNE MÜFÜLÜĞÜ – CİDDİ VE SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR
KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reis ul Ulema Şakir ef. Fetai, Genel Sekreter İrsal ef. Yakupi, Din Eğitimi Dairesi Müdürü Yusuf Zimeri ve Özel Kalem Müdürü Abdülkerim İseini, 03 Mart 2022 tarihinde, Resne Müftüsü Cüneyt ef. Yaşar başkanlığında düzenlenen müfütlük toplantısına katıldı. Başkan Fetai, İDB heyeti adına müfütlüğün yeni üyeleri tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Fetai, bu müftülüğün kapsadığı bölgede dini hayatı organize etme, vakfa ait bazı mülkleri iade etme faaliyetleri, inşaat halindeki dört işyeri, Müftü’nün yeni merkezi binası, oda, gasilhane inşaatı ve diğer çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkürlerini dile getirdi. Müftü Yaşar, 2021 yılındaki faaliyetlere ilişkin raporu sunduktan sonra, Başkan Fetai, müftülüğün yeni üyelerine kararnamelerinin dağıtımını yaptı.
Müftü Yaşar, en sonunda, Reisul Ulema Şakir Fetai başkanlığındaki İDB Heyeti’ne saygılarının bir göstergesi olarak kendilerine teşekkürlerini sundu. Başkan Fetai, Müftü’nün karşılamasının gerçekten yüksek seviyede olduğunu, bu ise bu Müftülüğün faaliyetlerinin sağlıklı bir ilerlediğini dile getirdi.
İkindi namazı merkez Hacı Murat Camii’nde kılındı ve namazı müteakiben İDB heyeti, Resne cemaati ile de bir araya gelerek başarılar diledi ve sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Allah kendilerinden razı olsun.

Comments are closed.