Mesazh i muajit të Ramazanit nga Reisul Ulemaja

(Shqip, Македонски, Türkçe)

Mesazh i muajit të Ramazanit 1443 H (2022)
“O ju që keni besuar. Agjërimi është bërë obligim për ju sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin para jush. Për t’ju bërë më të devotshëm.” (El: Bekaretu: 183)
Të nderuar besimtarë e besimtare!
Vëllezër e motra!
Me gëzimin më të madh po hyjmë në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj ky më i madhi dhe i më dalluari nga muajt tjerë të vitit.
Në këtë muaj kryejmë njërën ndër shtyllat e Islamit – agjërimin e ditëve të tij, që është obligim i deryrueshëm, ku abstenojmë nga haja dhe pija dhe punët e shëmtuara për hir të Allahut Fuqiplotë.
Përmes agjërimit dëshmojmë përkushtimin tonë ndaj Krijuesit, formojmë vetëdije të lartë mbi pozicionin tonë në Tokë për të qenë në shërbim të së mirës dhe për të evituar të keqen nga vetvetja dhe njerëzit në përgjithësi.
Ky muaj është muaj i dijes, sepse në të zbriti imperativi për të lexuar, për të mësuar, për të hulumtuar, me qëllim që të njohim krijimtarinë e Allahut Fuqiplotë.
Përmes agjërimit dhe dijes ne e kuptojmë qëllimin kryesor të jetës, e ai është kujdesi ndaj njeriut, që shprehet përmes paqes, tolerancës, humanitetit dhe solidaritetit. Në këtë ambient të lidhshmërisë sonë me Krijuesin, i drejtohemi Madhërisë së Tij me lutjet tona për të falur lëshimet, gabimet dhe të mëkatet.
Me rastin e ardhjës së këtij muaji të madhë, i drejtohemi me lutje të Madhit Zot që të ndërpritën të gjitha konfliktët luftarake sepse në konfliktët e këtilla pësojnë njerëzit e pafajshëm, hapen plagë të pashlyera te njerëzit, që formojnë psikologji të dhunës, të urrejtjes, të vrasjes e të shfarosjes së qenies njerëzore.
Të nderuar besimtarë,
Muaji i Ramazanit është muaj i begative të shumta, rast i formimit të personalitetit tonë, të pastrimit tonë shpirtëror dhe fizik, të fisnikërimit të shpirtit, të trupit tonë, të të menduarit, të forcimit të lidhjeve tona reciproke, të kultivimit të respektit dhe të thellimit të dashurisë ndaj njëri-tjetrit. Ky muaj është edhe rast i volitshëm i pajtimit tonë, i shtrirjes së ndihmës atyre që kanë nevojë – në veçanti, të varfërve dhe skamnorëve, sepse vetëm në këtë mënyrë do të jemi më afër kënaqësisë dhe faljes së Allahut Fuqiplotë.
Më lejoni që në emër të BFI të RMV dhe në emrin tim t’ju shpreh urime të përzemërta me këtë rast, me lutje Allahut Fuqiplotë që të na japë forcën e imanit, vetëdijen e lartë, vullnetin e paluhatshëm, që me përkushtimin më të madh të kryejmë agjërimin.
Ibadetet dhe lutjet tona të sinqerta – në veçanti, lutjet tona për një botë në paqe e tolerancë shkojnë konform fjalëve të Muhamedit (a. s.): “Kush e agjëron muajin e Ramazanit me besim (të sinqertë dhe me shpresë se do të shpërblehet nga Zoti për të), do t’i falen të gjitha mëkatet e mëparshme.”
Urojmë fillim të mbarë, ambient të këndshëm të muajit të Ramazanit dhe: qoftë i bekuar ky muaj i madh dhe i shenjtë.
Zoti ju bekoftë.
Reisul-Ulema h. hfz. Shaqir ef. Fetai
***
Рамазанска Порака – Рамазан1443 X (2022)
“ О верници, пропишан ви е постот како што им беше пропишан и на оние пред вас за да бидете богобојазливи” (Ел: Бекарету: 183)
Почитувани верници!
Браќа и сестри!
Со најголема радост влегуваме во светиот месец Рамазан, овој месец е најголемиот и најистакнат од останатите месеци во годината.
Во овој месец обавуваме еден од столбовите на Исламот – постење на неговите денови, што е задолжителна обврска, каде што се воздржуваме од јадење и пиење и правење лоши дела заради Возвишениот Алах.
Преку постот ја докажуваме нашата посветеност на Создателот, формираме висока свест за нашата позиција на Земјата да бидеме во служба на доброто и да го избегнуваме злото од себе и од луѓето воопшто.
Овој месец е месец на знаењето, бидејќи во него е објавен императивот да се чита, да се учи, да се истражува, за да се знае креативноста на Семоќниот Алах.
Преку постот и знаењето ја разбираме главната цел на животот, а тоа е грижата за човекот, која се изразува преку мир, толеранција, хуманост и солидарност. Во оваа средина на нашата поврзаност со Создателот, ние се обраќаме кон Неговото Величество со нашите молитви да прости пропусти, грешки и гревови.
По повод доаѓањето на овој голем месец, се обраќаме со молитва кон Возвишниот Алах да се прекинат сите воени судири, бидејќи во такви судири страдаат невини луѓе, кај луѓето се отвораат неизлечени рани кои формираат психологија на насилство, омраза, убивање и истребување на човечкото суштество.
Почитувани верници,
Месецот Рамазан е месец на многу благослови, случај на формирање на нашата личност, на нашето духовно и физичко прочистување, на оплеменување на нашата душа, на нашето тело, на нашето размислување, на зајакнување на нашите меѓусебни врски, негување, почит и продлабочување на љубовта еден кон друг. Овој месец е и добар повод за наше помирување, за пружање помош на оние кои имаат потреба – особено на сиромашните и немоштените, бидејќи само така ќе бидеме поблиску до задоволството и простувањето на Семоќниот Алах.
Дозволете ми во име на ИВЗ на РСМ и во мое име да ги изразам моите срдечни честитки во оваа прилика, со молитва до Семоќниот Алах да ни даде сила на верата, висока свест, непоколеблива волја, дека со најголема посветеност да го извршуваме постот .
Нашите искрени Ибадети и молитви – особено нашите молитви за мир и толеранција се во согласност со зборовите на Мухамед (а.с.): „Кој го пости месецот Рамазан со вера (искрено и надевајќи се дека ќе биде награден од Алах за тоа), сите претходни гревови ќе му бидат простени“.
Ви посакуваме убав почеток, пријатна атмосфера на месецот Рамазан и нека е благословен овој голем и свет месец.
Алах да ве благослови.
Рамазани Шериф Мубарек Олсун.
Реисул-Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи
Reis ul Ulema H. Hfz. Şakir Ef. Fetai’nin
1443 H (2022) yılı Ramazan Mesajı
“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara suresi, 183)
Muhterem müslümanlar,
Kardeşler ve bacılar!
Bu yıl da, on bir ayın sultanı olan Mubarek Ramazan ayına büyük bir neşe ve sevinçle giriyoruz.
Bu ayda İslam’ın beş şartından birini yerine getiriyoruz: Ramazan günlerinde sırf Cenab-ı Hakk’ın rızası kazanmak için farz olan orucumuzu tutar, yemekten, içmekten ve çirkin işlerden sakınırız.
Oruç tutarak Yaradan’a olan bağlılığımızı ispatlar, dünyadaki konumumuzun farkında olarak insanlar arasında iyiliği emreder, kötülüğü men ederiz.
Bu ay ilim ayıdır. Bu ayda okumak, araştırmak ve Yüce Allah’ın kudreti hakkında tefekkür etmemiz gerekmektedir. Çünkü bu ayda ilk emir olarak “oku” emri nazil olmuştur.
Oruç ve ilim sayesinde hayatın asıl amacını anlıyoruz. Bu amaç ise barış, hoşgörü, insan severlik ve dayanışma ile insana gösterilen özendir. Yaradan ile bağlılığımızın güçlendiği bu ulvi havada, hatalarımızın ve günahlarımızın bağışlanması için Yüce Allah’a dualarımızla münacat etmeliyiz.
Bu büyük ayın gelmesi vesilesiyle, tüm askeri çatışmaların sona ermesi için Yüce Allah’a dua ediyoruz. Çünkü bu tür çatışmalarda en çok masum insanlar acı çekmekte; insanlarda şiddet, nefret, öldürme ve insanı yok etme psikolojisi oluşturan ve asla iyileşmeyen yaralar açılmaktadır.
Muhterem müminler!
Ramazan ayı pek çok nimetlerin bol olduğu bir ayıdır. Bu ay, kişiliğimizin teşekkülü, ruhsal ve bedensel arınmamız, nefsimizin, bedenimizin, düşüncelerimizin arınması, karşılıklı bağlarımızın kuvvetlenmesi, birbirimizi desteklemek, saygı duymak ve sevgiyi derinleştirmek için büyük bir vesiledir. Bu ay aynı zamanda barışmamız, ihtiyacı olanlara ve özellikle fakir ve çaresizlere yardım etmemiz için iyi bir fırsattır. Çünkü ancak o zaman Yüce Allah’ın rızasına ve mağfiretine daha yakın olabiliriz.
Bu vesileyle, KMC İslam Dini Birliği ve şahsım adına en içten tebriklerimi sunar, bize iman gücü, yüksek şuur, sarsılmaz irade, oruç ibadetini büyük bir samimiyetle yerine getirme şevki vermesi için Yüce Allah’a dua ediyorum.
İbadetlerimiz ve dualarımız, özellikle barış ve hoşgörü dualarımız, Muhammed (sav)’in şu hadisiyle uyumlu olması gerekir: “Kim inanarak (içten ve Allah’ın mükâfatını Allah’tan umarak) Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahlarının tümü affedilir.”
Ramazan ayına güzel bir başlangıç, keyifli bir atmosfer diliyor, bu büyük ve mubarek ayın bereketli olmasını diliyorum.
Allah hepimizden razı olsun.
Ramazan-ı Şerifiniz Mubarek Olsun.
Reisul-Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai

Comments are closed.