Mediat dhe takimi i V-të i BI të Ballkanit në Shkup

Takimi i V-të i liderëve të Bashkësive Islame të Ballkanit të organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e R.M në Shkup është ndjekur nga shumë mediume elektronike dhe të shkruara. Në vazhdim do të keni mundësi të shihni disa nga mediumet se çfarë kanë prezentuar duke shfaqur edhe titullin kryesor me të cilin kanë filluar lajmin.
Gjatë vështrimit të lajmeve do të hasni edhe nivelin profesional të disa gazetarëve të disa mediumeve në bazë të asaj se çfarë kanë publikuar për takimin e V-të të liderëve të Bashkësive Islame të Ballkanit në Shkup më 29.03.2011.

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Comments are closed.