Mediat dhe Simpoziumi shkencor kushtuar 100 Vjetorit të Pavarësis së Shqipërisë

Me rastin e 100 vjetorit të pavarësis dhe në kuadër të përkujtimit të figurave historike islame që luajtën një rol të jashtëzakonshëm në shpalljen e pavarësis dhe në ndërtimin e identitetit tonë kombëtar.
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë në Shkup organizoi simpozium shkencor kushtuar 100 vjetorit të pavarësis së shtetit shqiptar në temë “Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes kombëtare”.
Mediat e shkruara dhe elektronike të cilat publikuan lidhur me organizimin e këtij simpoziumi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.