Mbledhja parapërgaditore për Arafat

Sot, në mesxhidin e hotelit në të cilin qëndrojnë të gjithë haxhinjtë e Bashkësisë Fetare Islame, Kryesia e Haxhit mbajti mbledhjen parapërgaditore për Arafat me gjithë koordinatorët dhe udhëheqësit fetarë të Muftinive të BFI në RMV.
Në mënyrë të detajuar nga Kryesia të pranishmit u njoftuan për rrjedhën e organizimit të grupeve për dalje në Arafat, qëndrimin në tendat të cilat këtë vit janë me kushte të mira,(të klimatizuara, me tre haje ushqim, etj.) shkuarjen në Muzdelife dhe Mina.
U përcaktuan detyrat e çdonjë udhëheqësi për një organizim sa më të mirë.
Allahu xh.sh. u lehtësoftë dhe u pranoftë kryerjen e Haxhit!

Comments are closed.