MASAT ME RASTIN E FITËR BAJRAMIT МЕРКИТЕ ПО ПОВОД ФИТР БАЈРАМ

MASAT ME RASTIN E FITËR BAJRAMIT

МЕРКИТЕ ПО ПОВОД ФИТР БАЈРАМ

Bashkësia Fetare Islame në RMV, me rastin e faljes të namazit të Fitër Bajramit në xhami, solli masat e më poshtme, të cilat duhet të implementohen në çdo xhami:

– Falja e Namazit të Sabahut të bëhet në shtëpi;
– Falja e Namazit të Fitër Bajramit mos të zgjatë më shumë se 15 min;
– Maksimalisht të largohemi nga përshendetjet me kontakte fizike;
– Largimi nga vizita e varrezave;
– Gjatë ditëve të Fitër Bajramit vizitat tradicionale të jenë sa më të pakta.
– Dezinfektimi i xhamive;
– Mbajtja e patjetërsueshme e maskave;
– Pastrimi i duarve me dezinfektant para hyrjes së xhamive ose mbajtja e dorezave;
– Çdo besimtar me vete të ketë sexhade personale;
– Sa më tepër të shfrytëzohen oborret e xhamive për faljen e namazeve;
– Të ruhet distanca fizike sa më shumë që është e mundur mes xhematit;
– Ndalohet qëndrimi në grupe para ose pas faljeve të namazeve në ambientet e xhamisë;
– Abdesti të merret në shtëpi – abdes-hanet dhe toaletet do të jenë të mbyllura;

PS: Rijaseti i BFI, për shkak të situatës aktuale me koronavirusin, ka anuluar organizimin e
Manifestimit qendror tradicional të faljes së Fitër Bajramit.

Me respekt,

Reisul Ulema i BFI

h. Sulejman ef. Rexhepi

МЕРКИТЕ ПО ПОВОД ФИТР БАЈРАМ

ИВЗ во РСМ, поради обавувањето на намазот на Фитр Бајрам, ги донесе долунаведените мерки, кои треба да се спроведат во секоја џамија:​
– Сабах намаз да се обавува дома:
– Обавувањето на намазот на Фитр Бајрам да не биде подолго од 15 минути;
– Максимално да се избегнат поздравите со физички контакт;
– Откажување од посета на гробишта;
– За време на Фитр Бајрам, традиционалните посети треба да бидат што е можно помалку;
– Дезинфекција на џамии;​
– Задолжително носење маска;​
– Чистење раце со средство за дезинфекција при влезот во џамијата или да се носи ракавици;​
– Секој верник треба да има лично сеџаде;​
– Што повеќе да се користат дворовите на џамиите за обавување на молитвите;​
– Меѓу верниците да се запази физичката дистанца колку што е можно повеќе;​
– Забрането е престој во групи пред или по обавување на молитвите во џамијата;
– Абдест да се зема дома – абдесхањата и тоалетите ќе бидат затворени;

ПС: Поради сегашната состојба со коронавирус, Ријасетот на ИВЗ ја откажа организацијата на традиционалната централна манифестација по повод Фитр Бајрам.

Со почит,

Реисул-Улема на ИВЗ во РСМ
Х.Сулејман еф. Реџепи

Comments are closed.