Lajmërim

[:al]Infromojumë studentët e vendit se VAKËFI STUDENTOR pranë BFI në RM ka hapur konkursin për kredi studentore.

Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët nga fakulteti i mjekësisë, nga të gjitha degët e fakultetit teknik, nga fakulteti stomatologjik, nga ai i farmacisë si dhe nga fakulteti i bujqësisë.

Për t’u paraqitur në këtë konkurs janë të nevojshme këta dokumente:

– Fotokopje e diplomës së shkollës së mesme,

– Fotokopje e dëftesave të vitit 3 dhe 4 nga shkolla e mesme,

– Vërtetim nga fakulteti për student të rregullt,

– Çertifikatë e lindjes,

– Dy fotografi 4 x 6 dhe,

– Vërtetim për gjendjen sociale e cila do të vërtetojë se prindi është i papunë.

 

Konkursi është i hapur deri më 15 qershor të vitit 2017

VAKËFI STUDENTOR pranë BFI në RM

[:]

Comments are closed.