KUVENDI I BFI-së MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT VJETORE

(Shq. Mkd.)

(Shq. Mkd.)

KUVENDI I BFI-së MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT VJETORE

Të enjten, më 04 Mars 2021, Kuvendi i BFI-së mbajti mbledhjen e rregullt vjetore me përbërje tëplotë, ku pos tjerash, në bazë të kompetencave të veta kushtetutare debatoi dhe miratoi Raportine punës së Rijasetit për vitin 2020 si dhe plan-programin për punën e Rijasetit për vitin 2021;debatoi dhe miratoi llogarinë përfundimtare për vitin 2020 si dhe planin financiar të Rijasetit tëBFI-së për vitin 2021. Gjithnjë sipas kompetencave kushtetutare, Kuvendi në këtë mbledhje, poashtu verifikoi edhe llogarinë përfundimtare për vitin 2020 si dhe planin financiar të Muftinive tëBFI-së për vitin 2021.Që në fillim të mbledhjës u bë zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit të BFI-së, pas dorëheqjes sëKryetarit të Kuvendit, Fadil ef. Ramadani, i cili për momentin drejton Organizatën Humanitare“Hilal”, e cila vepron në kuadër të BFI-së. Kuvendi njëzëri propozoi dhe zgjodhi h. Fejsal ef.Kadriun, referent në Myftininë e Shkupit, për Kryetar të Kuvendit të BFI-së.Në mbledhjen e Kuvendit mori pjesë edhe kreu më i lartë i BFI-së, Reisul-Ulema, h.hfz. Shaqiref. Fetai, Sekretari i Përgjithshëm i BFI-së dhe të gjithë përgjegjësit e shërbimeve të Rijasetit,përfshirë këtu edhe subjektet tjera të cila janë të themeluara dhe veprojnë nën kulmin e BFI-së.Ashtu siç ishte e paraparë në rendin e ditës, Kuvendit, iu drtejtua Reisul-Ulema, h.hfz. Shaqir ef.Fetai, i cili në fjalën e tij bëri një retrospektiv punës dhe aktiviteteve të Rijasetit gjatë periudhësraportuese. Në fund të mbledhjes, Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, bashkë me Kryetarine Kuvendit të BFI, Fejsal ef. Kadriu u ndanë mirënjohje të gjithë anëtarëve të Kuvendit, duke ifalënderuar për punën dhe kontributin e dhënë në të mirë të Bashkësisë Fetare Islame nëPërgjithësi. Shërbimi Informativ i BFI-së.

___

ГОДИШЕН РАБОТЕН СОСТАНОК НА СОБРАНИЕТО НА ИВЗ

Во четвртокот, на 4 март 2021 година, во просториите на Ријасетот на ИВЗ, Собранието на Исламска Верска Заедница го одржа својот редовен годишен состанок со целосен состав, каде што, меѓу другото, врз основа на уставните надлежности расправаше и го одобри извештајот за работа на Ријасетот за 2020 година и планот за работа на Ријасетот за 2021 година; расправаше и ја одобруваше завршната сметка за 2020 година, како и финансискиот план на Ријасетот на ИВЗ за 2021 година.

Секогаш според уставните надлежности, Собранието на овој состанок ја верификуваше и завршната сметка за 2020 година и финансискиот план на Муфтистата на ИВЗ за 2021.

Од почетокот на состанокот, се изгласа за изборот на Претседател на Собранието на ИВЗ, по оставката на Претседателот на Собранието, Фадил еф. Рамадани, кој во моментов е на чело на Хуманитарната Организација „Хилал“, која функсионира во рамките на ИВЗ. Собранието едногласно го предложи и избра за Претседател на Собранието на ИВЗ, х. Фејсал еф. Кадриу, службеник во Скопското Муфтиство. На состанокот присуствуваше и Поглаварот на ИВЗ, Реисул-Улема, х.хфз. Шаќир еф. Фетаи, Генералниот Секретар на ИВЗ и сите одговорни во секторите на Ријасетот, вклучително и други субјекти кои се основани и работат под покровителство на ИВЗ.

Реисул Улема х. хфз. Шаќир еф.Фетаи, во својот говор направи ретроспектива на работата и активностите на Ријасетот за време на извештајниот период. На крајот од состанокот, Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, заедно со новоизбранииот Претседателот на Собранието на ИВЗ, Фејсал еф. Кадриу изрази благодарност до сите членови на Собранието, заблагодарувајќи им се на работата и придонесот даден за доброто на Исламската Верска Заедница воопшто.

Информативна служба на ИВЗ

Comments are closed.