KURBAN BAYRAMI MESAJI

(Makedonya İslam Birliği Reis Uleması’nın 2012 Kurban Bayram mesajı, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Dr. Faredin Ebibi tarafından okunmuştur).
“Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.” (Kevser suresi)
Muhterem kardeşlerim, bacılarım,
dr. fahrudin ebibi
Dini, içtimai, insani yardımlaşma ve kültür alanında çok büyük öneme haiz bir bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Bu yüzden, Reis-Ul Ulema Süleyman Ef. Recepi’nin adına müslümanların Kurban Bayramını kutlar, yapılan ibadetlerin, kesilen kurbanların ve hayratların Allah (c.c.) katında kabul buyurulmasını niyaz ederim.
Hiç şüphesiz bu Kurban Bayramı, içinde yaşadığımız realitelerin, samimiyetimizin ve insani değerlere bağlılığımızın bir tezahürüdür. Bu Bayram, Allah’ın emirlerine karşı nekadar itaatkar, saygılı ve büyük bir muhabbetle bağlı olduğumuzun bir delilidir.
Bu Bayram, bütün müslümanları ölçülü davranmaya, İslamın hükümlerine saygılı olmaya, herkese ve özellikle en yakın akrabaya ve komşulara karşı insani yardımlaşma hislerini güçlendirmeye, insani değerleri saygılamaya davet etmektedir.
Saygıdeğer kardeşler ve bacılar,
Bizlerin olduğu gibi bütün insanlık aleminin dine ve Allah’a inanmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Öyleki: Allah’ın emir ve yasaklarına karşı saygısızlık etmek, hiç şüphesiz insanı büyük bir hüsrana, çıkmaza ve buhrana sürüklemekte, bütün ulvi değelerin tahrib olmasına sebebiyet vermektedir.
Kurban Bayramı, kendisinde çok yönlü pozitif özellikler, ulvi değerleri ve fedakarlığı barındırmaktadır. Kainatı ve kainattaki her şeyi yaratan Allah’ın rızasını kazanmak gibi en yüksek hedefe ulaşmak için kurban kesmeyi gerekli kılmaktadır.
Bu Bayram ayrıca, İslam dininin beş şartından biri olan Hac ibadetinin eda edildiği zamanı da içinde barındırmaktadır. İbrahim a.s.’ın oğlu İsmail a.s.’ı Allah adına kurban etmesi hadisesi bu günlere denk gelmektedir. Buna ek olarak, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nuzülü de bu günlerde sona ermiş, tamamlanmıştır.
Kardeşler ve bacılar,
Kurban Bayramı çok önemli bir hadiseyi daha işaret etmektedir. Bizim hacı adaylarımız da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen bütün hacı adayları Arafat meydanında bir araya gelip toplu dua yapmaktadırlar. Bu önemli hadise, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bütün müslümanların nasıl birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin en büyük uygulaması ve konseptidir. Buna ek olarak Kurban Bayramı, İslami değerler esas alınarak günümüzdeki zorlukların aşılması için ortak bir tavır takınılması ve meselelerin halledilmesi yönünde akılcıl çözümlere ulaştırılması için müslümanları sürekli olarak duyarlı olmayı teşvik etmektedir.
Kurban Bayramınız mubarek olsun!
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun!

Comments are closed.