KUNDER LUFTËS, NË SHËRBIM TË PAQES NË UKRAINË

(SHQ. МКД. TUR. ENG.)

Sot nga Gostivari edhe njëherë theksuam se paqja në botë është më e shtrenjta që mund të kemi, dhe se krejt potencialin tonë duhet ta vendosim në shërbim të kuktivimit të saj. Andaj, plotësisht solidarizohemi me popullin ukrainas i cili është viktimë e agresionit të paparë rus që mer jetë të femijëve, grave e burave të pafajshëm dhe bënë shkatrim të gjithçkaje, si dhe rrezikon paqen në tërë botën. Me lutjet tona në emër të BFI e RMV drejtuar të Madhit Zot që të ngrit vetëdijen tek të gjithë faktorët relevant të botës që sa më shpejt të ndalet kjo luftë për të mirën e kombeve dhe njerēzimit në përgjithësi. Paqja mbi gjiithçka. Amin.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
ПРОТИВ ВОЈНАТА, ВО СЛУЖБА НА МИРОТ ВО УКРАИНА
Денеска од Гостивар уште еднаш истакнавме дека светскиот мир е најскапото што можеме да го имаме и дека мораме да го ставиме целиот свој потенцијал во служба на негово одржување.
Затоа, ние целосно се солидаризираме со украинскиот народ кој е жртва на невидена руска агресија која ги одзема животите на невини деца, жени и мажи и уништува сè, како и го загрозува светскиот мир. Со нашите молитви во име на ИВЗ на РСМ упатени до Возвишениот Алах да ја подигне свеста кај сите релевантни фактори во светот дека што поскоро заврши оваа војна за доброто на народите и човештвото воопшто. Мирот над се. Амин.
Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи
***
UKRAYNA’DA, SAVAŞA KARŞI BARIŞIN HİZMETİNDEYİZ
Dünya barışının sahip olabileceğimiz en pahalı nimet olduğunu ve tüm potansiyelimizi dünya barışını sağlamanın hizmetine sunmamız gerektiğini bugün Gostivar’dan bir kez daha vurguluyoruz.
Bu nedenle, masum çocukların, kadınların ve erkeklerin hayatını alan, her şeyi yok eden ve dünya barışını tehlikeye atan eşi görülmemiş Rus saldırganlığının kurbanı olan Ukrayna halkına tamamen destek verdiğimizi belirtiyoruz. Ulusların ve genel olarak insanlığın iyiliği adına, sadece yıkım ve gözyaşı getiren bu savaşın bir an önce sona erdirilmesi konusunda dünyadaki tüm ilgili faktörlerin harekete geçmesi için, KMC İslam Birliği olarak Yüce Allah’a dualarımızla münacat ediyoruz. Barış, her şeyden önce gelir. Amin.
Reis-ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai
***
IN THE SERVICE OF PEACE IN UKRAINE, AGAINST THE WAR
Today from Gostivar we emphasized once again that world peace is the most expensive we can have, and that we must put all our potential in the service of its co-cultivation. Therefore, we fully stand in solidarity with the Ukrainian people who are victims of unprecedented Russian aggression that takes the lives of innocent children, women and men and destroys everything, as well as endangering world peace.
With our prayers on behalf of the IRC of the RNM addressed to the Almighty Allah to raise awareness among all relevant factors of the world that as soon as possible this fight ends for the good of nations and humanity in general. Peace over everything. Amen.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.