KRYEMYFTIU I BIS DR. MEVLUD EF. DUDIÇ VIZITOI REISUL ULEMANË H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI

(Shq, Срб)

Të mërkurën më 09.06.2021, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, në selinë e Rijasetit të BFI, priti në vizitë zyrtare delegacionin e Meshihatit të Bashkësisë Islame të Serbisë të përbërë nga Kryetari i Meshihatit të BI Serbisë e një herë edhe Kryemyftiu Dr. Mevlud ef. Dudiç, Kryetari i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Serbisë dhe Dekan i Fakultetit të Studimeve Islame prof. dr. Enver ef. Giciç, Sekretari i Përgjithshëm i Meshihat Samir Shkrijelj, Myftiu i Preshevës dhe Kryetari i Mexhlisit të Bashkësisë Islame Bujanovc z. Ragmi ef. Destani – Kryetari i Mexhlisit të Bashkësisë Islame të Preshevës Ibrahim ef. Ahmedi.
Në këtë takim, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, shoqërohej nga Myftiu i BFI Shkup, Dr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i BFI Tetovë, Dr. Qani ef. Nesimi, Shefi i Kabinetit Evzal ef. Sinani, Kryetari i Shoqatës së Ulemave Rexhep ef. Ziberi, Drejtori i Sektorit për Arsim dhe Shkencë Prof. Jusuf ef. Zimeri, Drejtori i Medresesë Isa Beu Prof. Ibrahim ef. Idrizi, Drejtori i Sektorit për Diasporë, Dr. Selver ef. Xhemaili, Drejtori i Sektorit për Marrëdhënie me Botën Arabe Ismet ef. Ademi, Drejtori i Sektorit për Marrëdhënie me jashtë Mr. Mustafa ef. Dauti, si dhe stafi shoqërues i Kabinetit të Reisul Ulemasë.
Fillimisht Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai u dëshiroi mirëseardhje në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut të gjithë mysafirëve, e më pas, patën një bisedë vëllazërore me Krye Myftiu Dr. Mevlud ef. Dudiç, me ç’rast biseduan për problemet me të cilat përballen të dyja bashkësitë fetare dhe shkëmbyen eksperiencat e tyre në tejkalimin e pengesave dhe udhëheqjen e bashkësive islame përkatëse.
Krye Myftiu Dr. Mevlud ef. Dudiç, në shenjë kujtimi për këtë vizitë i dhuroi Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetait një Kuran të Botuar në Sarajeve, punim dore para 300 viteve, ndërsa Reisul Ulema homologut të tij i dhuroi një pllakat me logon e Bashkësisë Fetare Islame.
ГЛАВНИ МУФТИЈА ИЗС ДР. МЕВЛУД ЕФ. ДУДИЋ У ПОСЕТИ РЕИСУЛУ УЛЕМАНИ Х. ХФЗ. ШАЌИР ЕФ. ФЕТАИ
У среду 09.06.2021, Председник Исламске Верске Заједнице Републике Северне Македоније, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, у седишту Ријасета ИВЗ-а, примио је у званичну посету делегацију Мешихата Исламске Заједнице Србије коју су чинили Председник Мешихата ИЗ Србије и Главни Муфтија др. Мевлуд еф. Дудић, председник Скупштине Исламске Заједнице Србије и Декан Факултета Исламских Студија проф. др. Енвер еф. Гичић, Генерални Секретар Мешихата Самир Шкријељ, Муфтија Прешевски и Председник Скупштине Исламске Заједнице Бујановац г. Рагми еф. Дестани и Председник Скупштине Исламске Заједнице Прешево Ибрахим еф. Ахмеди.
На овом састанку, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи, био је у друштви Муфтије ИВЗ-а Скопље др. Ќенан еф. Исмаили, Муфтије ИВЗ-а Тетово, др. Ќани еф. Несими, Шеф Кабинета Евзал еф. Синани, Председник Удружења Улема Реџеп еф. Зибери, Директор Сектора за образовање и науку проф. Јусуф еф. Зимери, Директор Медресе Иса Бег проф. Ибрахим еф. Идризи, Директор Сектора за Дијаспору, др. Селвер еф. Џемаили, Директор Сектора за Односе са Арапским Свијетом Исмет еф. Адеми, Директор Сектора за Спољне Односе Мр. Мустафа еф. Даути, као и пратеће особље кабинета Реисул Улеме.
Првобитно Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи је поздравио све госте у Исламској Верској Заједници Северне Македоније, а затим је одржао братски разговор са Главним Муфтијом др. Мевлуд еф. Дудића, којом приликом су разговарали о проблемима са којима се суочавају обе верске заједнице и разменили своја искуства у превазилажењу препрека и вођењу дотичних исламских заједница.
Главни Муфтија др. Мевлуд еф. Дудић је, у знак сећања на ову посету, поклонио Реисул Улеми Х. Хфз. Шаќир еф. Фета Кур’ан објављен у Сарајеву, ручно рађен прије 300 година, док је Реисул Улема поклонио плакету с логом Исламске Вјерске Заједнице свом колеги са натписом „Икре“.

Comments are closed.