KRYEMUFTIU I BULLGARISË VIZITOI SHMI “MEDRESENË ISA BEU” DHE PARALELEN E VAJZAVE NĒ SHKUP

(SHQ. МКД.)

Të martën më 15.11.2022, sipas protokollit të paraparë të Bashkësisë Fetare Islame për vizitën e Kryemuftiut të Bullgarisë Dr. Mustafa Haxhi, pas vizitës së Rijasetit të BFI ku u prit nga Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i shoqëruar nga Myftinjtë e BFI të RMV dhe Drekjtorët e sektorëve të Rijasetit, ata vizitën e vazhduan në Medresenë Isa Beu – Qendër dhe në Paralelen e shtrirë të vajzave në Shkup.
Mysafirët e pritën nga Drejtori i Medresesë Isa Beu, Prof. Ibrahim ef. Idrizi, i cili i njoftoi me historikun fillimisht, e më pas me funksionimin dhe organizimin e kësaj Medreseje dhe Paraleles së shtrirë për vajza në Shkup.
Para të pranishmive, mysafiri nga Bullgaria, shprehu kënaqësinë dhe respektin për këtë pritje madhështorë që i u bë në këtë institucion edukativo arsimor të Bashkësisë Fetare Islame.
***
ГЛАВНИОТ МУФТИЈА НА БУГАРИЈА ГО ПОСЕТИ ИСА БЕГ МЕДРЕСАСТА И ПАРАЛЕЛКАТА ЗА ДЕВОЈКИТЕ ВО СКОПЈЕ
Во вторник, 15.11.2022 година, според протоколот на Исламската Верска Заедница за посетата на Главниот Муфтија на Бугарија Др. Мустафа Хаџи, по посетата на Ријасетот на ИВЗ каде што беше примен од Реисул Улема Х. Хфз.Шаќир еф. Фетаи кој беше придружуван од муфтиите на муфтиствата на ИВЗ на РСМ и директорите на секторите на Ријасетот, ја продолжија посетата кај Медресата Иса Бег – Центар и на проширената Паралелка за девојки во Скопје.
Гостите ги пречека Директорот на Медресето Иса Бег, проф. Ибрахим еф. Идризи со својот персонал, кој ги информираше гостите, прво со историјата, а потоа и со работата и организацијата на оваа Медреса и Паралелката за девојки во Скопје.
Гостинот од Бугарија пред присутните го изрази своето задоволство и почит за овој величествен прием што му беше приреден во оваа образовна институција на Исламската Верска Заедница.

Comments are closed.