Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

Kryeinspektori i Dijanetit takon Reis’ul-Ulemanë

Kryeinspektori i Dijanetit takon Reis’ul-Ulemanë

Më 4 dhjetor, 2019, Kryeinspektori i Dijanetit (Diyanet) të Republikës së Turqisë, z. Hysejin Jashar (Hüseyin Yaşar), ka takuar Kryetarin e Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, në Shkup. Përfaqësuesi i Kryesisë së Çështjeve Fetare të Turqisë dhe Kreu i myslimanëve të Maqedonisë së Veriut kanë biseduar për bashkëpunimin e ndërsjellë, për gjetjen e formave për zgjerimin e tij dhe për tema aktuale nga fushëveprimi i të dy komuniteteve fetare.
Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi është shprehur për luftimin e të gjitha grupeve që e dëmtojnë BFI-në dhe Dijanetin. Hysejin Jashar, nga ana e tij, ka thënë se Dijanetin dhe BFI-në i lidh një miqësi e vjetër dhe se ajo duhet të pasurohet e të zgjerohet, gjithnjë me qëllim që bashkëpunimi dypalësh në çdo moment të jetë produktiv dhe në të mirë të dy vendeve tona.
Kryeinspektori Jashar dhe Reis’ul-Ulema Rexhepi kanë rënë dakord edhe për çështje të tjera, me interes për të dyja Bashkësitë Fetare respektivisht.

Merr përditësime në kohë reale në pajisjen tënde, Abonohu tani.

Ju gjithashtu mund të lexoni