[:al]KONKURS: Për pranimin e nxënësve të rregullt (djem dhe vajza) në vitin e parë të vitit shkollorë 2018/2019[:mk]КОНКУРС: За прием на нови редовни ученици (машки и женски) во учебната 2018/2019 год.[:]

[:al]

K O N K U R S

Për pranimin e nxënësve të rregullt (djem dhe vajza) në vitin e parë të vitit shkollorë 2018/2019

[:mk][:]

Comments are closed.