[:al]KONKURS[:]

[:al]Për ndarje të kredive studentore për vitin akademik 2018-2019 për studentë që studiojnë në këto fakultete:

 

– Fakulteti i Mjekësisë,

– Fakulteti Stomatologjik,

– Fakulteti i Farmacisë dhe

– Të gjitha fakultetet teknike

 

Dokumentet e duhur për kredi studentore

 

  1. Kopje të diplomës së shkollës së mesme,
  2. Kopje të dëftesave të vitit I, II, III, IV
  3. Çertifikatë të lindjes,
  4. Vërtetim prej mjekut,
  5. Index,
  6. Vërtetim nga fakulteti,
  7. Dy foto,
  8. Vërtetim për të ardhurat e prindërve (vendi ku punojnë), ose vërtetim nga Enti për punësim (nëse është i papunë).

 

Afati i dorëzimit të dokumenteve të sipërtheksuara bëhet prej 1 korrik deri më 15 korrik të vitit 2018. [:]

Comments are closed.