[:al]KONKURS[:]

[:al]

KONKURS
Për vend të lirë pune:

Pozita: Imam – Hoxhë
Vendi i punës: Bashkësia Islame Shqiptare në Vjenë – B.I.SH.
Kohëzgjatja e kontratës: 3(Tre) vite (me mundësi vazhdimi maksimal +2(Dy) vite)
Data e aplikimit: deri më 08.10.2017

Detyrat dhe përgjegjësitë:
I caktuari në këte detyrë duhet të jetë në gjendje të kryej detyrat e përgjithshme të një Imami. Funksionet specifike përfshijn, siç vijon:
Falja e 5 Kohëve
2 Ligjërata në javë(e Xhuma dhe e Diell)
Mësim Leximi i Kuranit për fëmijë dhe të rritur
Detaje më të hollësishme në intervistë

Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvojat:
Të ketë diplomën e shkollës së lartë
Shkollës juridike Hanefij

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ti plotësojn këto kushte, për të hyrë në rrethin e ngushtë dhe pastaj për të intervistuar:
CV-në
Kopje të Pasaportës(Letërnjoftimit)
Kopje të diplomës
Referenca të punës dhe një letër motivuese
Çartifikatën nga mjeku për gjendjen shëndetësore
Çartifikatën se nuk janë nën hetime nga autoritetet e shtetit përkatës

Çka ofrojmë ne:
Banesë pranë Xhamisë
Sigurim shëndetsorë
€ 1.300,- (Mujore)
Detaje më të hollësishme në intervistë

Këto dokumente mund të dërgohen përmes postës në adresë:
Menzelgasse 15
1160 Wien
Österreich
Ose me E-Mail:
Bish-wien@hotmail.com
Dokumentet i dërgoni në fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.[:]

Comments are closed.