KONFERENCA ME TEMË: “35 – HËNA E RE JETË MES SFIDAVE DHE SUKSESEVE” – DITA E PARË

Fotoreportazh dhe video

KONFERENCA ME TEMË: “35 – HËNA E RE JETË MES SFIDAVE DHE SUKSESEVE” – DITA E PARË
https://www.facebook.com/bfinmk/videos/496878725328489 (pjesa 1)
https://www.facebook.com/bfinmk/videos/650652386406346 (pjesa 2)

https://www.facebook.com/bfinmk/videos/1796056574076222 (pjesa 3)

https://www.facebook.com/bfinmk/videos/395234149475712 (pjesa 4)

Comments are closed.