KOMISIONI I RAMAZANIT I RIJASETIT TË BFI VIZITOI MYFTININË E TETOVËS

( SHQ. МКД. )

Të shtunën më 23.04.2022 Komisioni i Ramazanit i Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame vizitoi Myftininë e BFI – Tetovë nën udhëheqjen e Kryetarit të BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe në përbërje të disa Muftive, drejtorëve të sektorëve të Rijasetit, profesor nga FSHI , SHMI ” Medrseja Isa Beu” Shkup, dhe atë: Mr. Salim ef. Sulejmani, Nasir Rexhepi, Prof. Jusuf Zimeri, Prof. Dr. Naser Ramadani, Prof. Dr. Faredin Ebibi, H. Muamer ef. Veseli, Prof Dr. Mevlud Aliu, Dr Abdulkerim Iseini, Mr. Mustafë Dauti, Prof Shafi Osmani, Lutfi Nexhipi dhe të tjerë.
Komisioni i Ramazanit u pritën ngrohtë dhe në mënyrë vëllazërore nga Muftinia e BFI – Tetovë në krye me Myftiun Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, i cili e udhëhoqi Komisionin në Xhaminë e Larme në Tetovë dhe pasi përshëndeti xhematlinjtë shprehu mirëseardhje për Reisul Ulemanë së bashku me anëtarët e tjerë të delegacionit në këtë Xhami.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai në fjalën e tij të rastit, përshëndeti xhematin e xhamisë qendrore “Xhamisë së Larme” duke i falënderuar për kontributin e madh që japin në mirëmbajtjen e institucioneve fetare dhe më gjerë. Po ashtu falënderoi Myftiun Dr. Qani ef. Nesimin dhe shoqëruesit e tij, H. Idriz ef. Idrizi dhe H. Xhemil ef Sadiku, si dhe Imamin e Xhamisë Hfz. Abdulbaki Kasamit dhe muteveliut të xhamisë.
Pas iftarit tradicional të Myftinisë së Tetovës, të gjithë anëtarët e Komisionit të Ramazanit u ndanë nëpër xhamitë e Myftinisë së Tetovës ku vizituan xhematët e këtyre xhamive me të cilët ndanë çaste të këndshme të një nate të bukur Ramazani.
***
РАМАЗАНСКАТА КОМИСИЈА НА РИЈАСЕТПТ НА ИВЗ ВО ПОСЕТА НА ТЕТОВСКОТО МУФТИСТВО
Во сабота, на 23.04.2022 година, Рамазанската Комисија на Ријасетот на Исламската Верска Заедница беше во посета на Муфтиството на ИВЗ Тетово под водство на Претседателот на ИВЗ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и во состав од повеќе муфтии, директори на сектори на Ријасетот, професори од ФИН, СИУ „Медрса Иса Бег“ Скопје и тоа: Мр. Салим еф. Сулејмани, Насир Реџепи, Проф. Јусуф Зимери, проф. Др. Насер Рамадани, проф. Др. Фаредин Ебиби, Х. Муамер еф. Весели, проф.д-р. Мевлуд Алиу, д-р Абдулкерим Исеини, Мр. Мустафа Даути, проф. Шафи Османи, Лутфи Неџипи и други.
Рамазанската Комисија беше срдечно и братски примена од Муфтиството на ИВЗ – Тетово на чело со Муфтијата проф. Др. Ќани еф. Несими, кој ја водеше Комисијата во Шарената Џамија во Тетово и откако го поздрави џемаатот, му посака добредојде во оваа џамија на Реисул Улема заедно со останатите членови на Комисијата.
Во своето воведно обраќање, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи ги поздрави присутните – џемаатот на централната џамија „Шарената Џамија“, заблагодарувајќи им се за големиот придонес во одржувањето на верските институции и пошироко. Тој исто така му се заблагодари на Муфтијата Др. Ќани еф. Несим и неговите придружници Х. Идриз еф. Идризи и Х. Џемил еф. Садику, како и имамот на џамијата Хфз. Абдулбаки Касами и мутевелите на џамијата.
По традиционалниот ифтар на Тетовското Муфтиство, сите членови на Рамазанската Комисија беа поделени низ џамиите на во Тетовското Муфтиство каде ги посетија џемаатите на овие џамии со кои споделија пријатни моменти на една убава рамазанска ноќ.

Comments are closed.