Fondi studentor është themeluar në bazë të bashkëpunimit disavjeçar me Bankën Islame me seli në Xhidde, për dhënien e kredive studentëve të talentuar që nuk kanë mundësi materiale për shkollim. Drejtor i këtij fondi është Ismet Ademi.