KËSHILLI MËSIMORO-SHKENCOR I FSHI-së MBAJTI MBLEDHJEN E FUNDIT PËR VITIN 2016

KËSHILLI MËSIMORO-SHKENCOR I FSHI-së MBAJTI MBLEDHJEN E FUNDIT PËR VITIN 2016
28/12/2016

Në prezencë të kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame, Reisul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, këshilli mësimoro-shkencor i Fakultetit të Shkencave Islame – Shkup, mbajti mbledhjen e rregullt dhe të fundit për vitin 2016.

Mbledhja filloi me leximin e disa ajeteve Kur’anore dhe pastaj në bazë të rendit të ditës të propozuar nga dekani i FSHI-së, Doc. Dr. Faredin Ebibi u debatua për shumë çështje të rëndësishme, ku theks të veçantë iu kushtua raportit për aktivitetet e realizuara gjatë vitit kalendarik 01.01.2016 – 31.12.2016.

FSHI – Shkup
28.12.2016
mbledhje

Comments are closed.