Bashkësia Fetare Islame në Republiken e Maqedonisë së Veriut
Bashkësia Fetare Islame e Republiken së Maqedonisë së Veriut

K O N K U R S për regjistrimin e studentëve në studimet deridiplomike në Fakultetin e Shkencave Islame – Shkup në vitin akademik 2020/2021

Ju gjithashtu mund të lexoni