Informim për Haxhin

(SHQ. МКД. TUR.)

Duke u bazuar në numrin e madh të kërkesave nga besimtarët myslimanë të interesuar që këtë vit të kryejnë shtyllën e pestë të islamit – Haxhin, Komisioni Qendror pranë Rijasetit të BFI e RMV për Haxhin 2022/ 1443 , me keqardhje njofton, se kuota e caktuar për këtë vit, pra numri i vizave të ndara nga Mbretëria e Arabisë Saudite për vendin tonë është përmbushur para 10 ditëve, dhe atë 905 kandidatë.
Me keqardhje u kërkojmë ndjesë dhe lusim për mirëkuptim të gjithë ata të interesuar të cilëve nuk kemi mundësi tua pranojmë kërkesat e tyre për këtë vit, ndërsa kandidatëve të regjistruar tashmë, u dëshirojmë udhëtim të rehatshëm dhe Haxh të pranuar tek Allahu Fuqiplotë, sepse: “Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveçse Xhennetin” (Buhariu dhe Muslimi)
***
Информирање
Врз основа на големиот број барања на муслиманските верници заинтересирани за извршување на петтиот столб на исламот – Хаџ оваа година, Централната Комисија при Ријасетот на ИВЗ на РСМ за Хаџ 2022/1443 година, со жалење информира дека квотата утврдена за оваа година, бројот на визи издадени од Кралството Саудиска Арабија за нашата земја е исполнет пред 10 дена, со 905 кандидати.
Се извинуваме и бараме разбирање на сите заинтересирани на кои не можем да им ги прифатиме нивните барања за оваа година, додека на веќе пријавените кандидати, им посакуваме удобно патување и Хаџ прифатен од Возвишениот Аллах, бидејќи: „Прифатениот Хаџ нема друга награда освен Џеннет“ (Бухари и Муслим)
***
Bilgilendirme
Bu yıl, İslam’ın beşinci şartı olan Hac ibadetini gerçekleştirmekle ilgilenen Müslümanların çok sayıda talebine istinaden, İDB Riyaseti 2022/1443 Yılı Hac Merkezi Komisyonu, bu yıl için belirlenen kota sayısının, Suudi Arabistan Krallığı tarafından ülkemize verilen vizelerin tamamının 10 gün önce 905 hacı adayı ile doldurulmuş olduğunu üzülerek bildirmektedir.
Bu yıl için talepleri kabul edilmeyen herkesten özür dileyerek bizleri anlayışla karşılamalarını ümit ederiz. Kayıtlarını yaptıran hacı adaylarına ise konforlu yolculuklar ve Yüce Allah’ın kabul ettiği bir Hac ibadeti yapmalarını temenni ederiz. Peygamber Efendimiz s.a.v. Hac ile ilgili şöyle ifade buyurmaktadır “Kabul edilen Hac’ın Cennet’ten başka bir ödülü yoktur. (Buhari ve Müslim)

Comments are closed.