Informim mbi Haxhin 2022

(SHQ. МКД. TUR.)

Falënderimi i takon Allahut Fuqiplotë që e mundësoi që 919 haxhinjtë e Bashkësisë Fetare Islame të RMV, që udhëtuan me 5 aeroplanë prej Shkupit për në vendet e shenjta, kanë arritur shëndosh e mirë.
Bashkësia Fetare Islame e RMV me këtë rast njofton të gjithë besimtarët se me arritjen e aeroplanit të fundit, të gjithë haxhinjtë e RMV janë vendosur në hotelin Snood er Rejjan, hotel me katër yjë dhe me kushte shumë të mira në një distancë të afërt me Qaben e Bekuar.
Të gjithë haxhinjtë e BFI të RMV për momentin e kanë kryer Umren dhe me shëndet janë mirë. Për shëndetin e tyre kujdesen 7 mjekë të cilët vazhdimisht janë në përkujdesjen e hanxhinjve, ndërsa ambullanta është 24 orë e hapur dhe në shërbim të tyre.
Çdo grup prej 25 haxhinjve kanë nga një udhëheqës i cili përkujdeset që të gjitha adhurimet të kryhen drejtë dhe saktë.
Meqë hoteli ku janë akomoduar haxhinjtë e BFI të RMV ndodhet në një afërsi të Qabes, frekuentimi i shpeshtë i Qabes bëhet me lehtësi.
Të gjitha procedurat e organizimit udhëhiqen nga Kryesia e Haxhit në krye me Munadhimin H. Ismet ef. Ademi. All-llahu Fuqiplotë ua pranoftë lutjet dhe ua lehtësoftë haxhin.
Informon Kryesia e Haxhit 2022
***
Информации за Хаџ 2022 година
Благодарност до Семоќниот Алах кој овозможи 919-те аџии на Исламската Верска Заедница на РСМ кои патуваа со 5 авиони од Скопје до светите места, да пристигнат здрави.
Исламската Верска Заедница на РСМ ги известува сите верници и семејствата на аџиите дека со пристигнувањето на последниот авион, сите аџии на РСМ се сместија во хотелот Снуд ер Рејјан, хотел со четири ѕвездички со многу добри услови на непосредна близина на Мубарек Каба.
Сите аџии на ИВЗ на РСМ во моментот ја извршиле Умра и се во добра здравствена состојба. За нивното здравјето се грижат 7 лекари кои постојано се на грижа на аџиите, додека амбулантата е 24 часа отворена и на нивна услуга.
Секоја група од 25 аџии има водич кој се грижи сите молитви и ибадети да се извршуваат правилно.
Бидејќи хотелот во кој се сместени аџиите на ИВЗ на РСМ се наоѓа во непосредна близина на Каба, честите посети на Каба се овозможени.
Сите процедури за организацијата ги води Претседателството на Хаџ на чело со Мунадим Х. Исмет еф. Адеми.
Нека Семоќниот Алах ги прифати нивните молитви и нека им го олесни хаџот.
Информира Претседателството на Хаџ 2022 година
***
2022 Yılı Hac organizasyonu hakkında bilgilendirme
Üsküp’ten kutsal topraklara 5 uçakla seyahat eden KMC İslam Dini Birliği’nin 919 hacı adayının sağ ve sıhhat üzere ulaşmasını sağlayan Yüce Allah’a hamdolsun.
KMC İslam Dini Birliği, son uçağın Suudi Arabistan’a ulaşmasıyla birlikte, tüm hacıların Mubarek Kabe’ye yakın çok iyi koşullara sahip dört yıldızlı bir otel olan Snood Er Rayyan Hotel’e yerleştiğini tüm inananları ve hacıların yakın aile fertlerini haberdar etmektedir.
KMC İslam Dini Birliği’nin tüm hacı adayları şu anda umrelerini yapmış olup, sıhhat ve afiyet üzeredir. Hacı adaylarımız, sürekli olarak 7 doktorun gözetimi altında olup, ambulans 24 saat açık ve hizmete hazır haldedir.
Her 25 kişilik hacı grubunun, namaz ve sair ibadetlerin doğru yapılmasını sağlayan bir rehberi vardır.
Makedonya hacı adaylarının barındırıldığı otel, Kabe’ye yakın mesafede bulunduğundan, Kabe’yi sık sık ziyaret etmeleri mümkün.
Organizasyon için tüm prosedürler, Münadim İsmet ef. Ademi başkanlığındaki Hac Başkanlığı tarafından yönetilmektedir.
Cenab-ı Allah hacı adaylarımızın dualarını kabul, haclarını kolay eylesin.
2022 Yılı Hac Başkanlığı Bilgilendirme Dairesi

Comments are closed.