INFORMIM

I N F O R M I M

Bazuar në Njoftimin nr. 10-1871/1 dat. 23.07.2020 dërguar nga Agjencia e ushqimit dhe veterinarisë së RMV, Bashkësia Fetare Islame informon besimtarët se në vendin tonë është konstatuar ekzistimi i sëmurjës të quajtur “gjuha blu”, te kafshët (lopët, dhentë dhe dhitë). Me këtë rast ua përcjellim sugjerimet e kësaj Agjencie, që kafshët që do i bleni për kurban, të jenë me mark në vesh dhe të kenë certifikatë përcjellse për gjendjen shëndetësore nga shoqëria veterinare dhe të njejtat të transportohen drejtpërdrejt në thertore..

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”17035″ /]

Shkup, 24.07.2020,                                                          Bashkësia Fetare Islame e RMV

Comments are closed.