INFORMIM

140

I N F O R M I M

Bazuar në Njoftimin nr. 10-1871/1 dat. 23.07.2020 dërguar nga Agjencia e ushqimit dhe veterinarisë së RMV, Bashkësia Fetare Islame informon besimtarët se në vendin tonë është konstatuar ekzistimi i sëmurjës të quajtur “gjuha blu”, te kafshët (lopët, dhentë dhe dhitë). Me këtë rast ua përcjellim sugjerimet e kësaj Agjencie, që kafshët që do i bleni për kurban, të jenë me mark në vesh dhe të kenë certifikatë përcjellse për gjendjen shëndetësore nga shoqëria veterinare dhe të njejtat të transportohen drejtpërdrejt në thertore..

Shkup, 24.07.2020,                                                          Bashkësia Fetare Islame e RMV