INFORMIM

MJETEVE TË INFORMIMIT
Të nderuar medium të shkruara dhe elektronike ju informojmë se më 27. 10. 2012( e shtunë), në ora 14:00 në lokalet e Bashkësisë Fetare Islame– Shkup, organizohet pres konferencë.
Sektori për marrëdhënie me publikun pranë BFI-së

Comments are closed.