I N F O R M I M

Untitled-6
Bashkësia Fetare Islame e R.M i informon të gjithë besimtarët e fesë Islame se sipas Kalendarit Islam, Mevludi gjegjësisht Ditëlindja e Muhamedit a.s është në mes datës 14/15.02.2011 ose11/12 R.Evvel 1432. “Thirrës, që i fton njerëzit në rrugën e Allahut, me urdhrin e Tij dhe si pishtar ndriçues” (El Ahzab:46).
Mevludi gjegjësisht lindja e Muhamedit a.s është datë e bekuar, një ngjarje e veçantë për popujt dhe civilizimet, ngase Allahu dërgoi profetin e fundit i cili do të jetë reformator dhe burrë shtetas më i dalluar i të gjitha kohëve, mbi të gjitha mëshirë për mbarë botërat.       Në sajë të kësaj date të madhe të historisë dhe qytetërimit njerëzor, BFI u uron të gjithë muslimanëve që shënimin e lindjes të Muhamedin a.s të manifestojmë në mënyrën më të veçantë dhe më madhështore!
Me këtë rast BFI i përgëzon të gjithë besimtarët e vendit tonë, në diasporë dhe gjithë shoqërinë islame që kjo datë e madhe të jetë sinonim i progresit, zhvillimit dhe arritjeve të reja pozitive të shoqëris islame.
Na qoftë për hajr ditëlindja e Muhamedit a.s!
Shërbimi për Informim pranë BFI-së 

Comments are closed.