Heshtet reagimi i Konferencës Islame për Burmali-Xhaminë

Untitled-6
Reagimin e Organizatës së Konferencës Islame lidhur me Xhaminë Burmali, Shërbimi për Informim i Bashkësisë Fetare Islame në RM, krahas publikimit në web-faqen zyrtare, si shqetësim e ka transmetuar te të gjitha mediat elektronike e të shkruara, me qëllim që opinioni në vend e më gjerë të informohet burimisht.
Këtë reagim, në mënyrë origjinale, ashtu siç është bërë nga BFI, e kanë transmetuar vetëm disa media shqipe, jo të gjitha. Në mesin e tyre, gazeta ditore “Koha e Re” fare nuk e boton informacionin në mënyrë origjinale. Ky informacion iu është dërguar edhe mediave në gjuhën maqedonase, mirëpo asnjëra prej tyre nuk ia ka transmetuar atë opinionit të vet.

1  2  3  4    5 6

Ja në çfarë forme gazeta ditore “Koha e Re” e ka nxjerr këtë informacion:

7

Comments are closed.