Haxhinjtë e Shkupit u nisën drejt vendeve të shenjta

(SHQ. МКД. TUR.)

Të mërkurën më 29.06.2022, në orët e para të mëngjesit u nis grupi i tretë i hanxhinjve të Bashkësisë Fetare Islame të RMV, kryesisht nga qyteti i Shkupit dhe rrethinës.
Në përcjelljen e Myftiut të Shkupit Dr. Qenan ef. Ismailit dhe operativës së Myftinisë së Shkupit, gjegjësisht udhëheqësit e Haxhit në kuadët të Myftinisë së Shkupit, Haxhinjtë u nisën nga aeroporti ndërkombëtar i Shkupit për në vendet e shenjta në Mbretërinë e Arabisë Saudite. Ata do të udhëtojnë me fluturim direkt deri në Xhide, prej ku me transport të organizuar tokësor do të dërgohen në hotelin Snood er – Rejjane në Meke, së bashku me haxhinjtë e tjerë të BFI e RMV. Grupi i katërt i hanxhinjve është parapa të fluturojnë po të njejtën ditë diku afër mesnate.
Ditë më parë, më saktësisht me 26 qershor 2022, Myftinia e Shkupit me këta 302 kandidatë nga Shkupi realizoi seminar kushtuar haxhit. Në këtë seminar u përcollën udhëzimet dhe informatat e nevojshme mbi rregullat e haxhit, vendet e shenjta që duhet të vizitohen, Haxhi si ibadet; farzet, vaxhibet, sunetet si dhe informatat tjera zyrtare mbi organizimin e përgjithshëm dhe u ndanë ihramet.
Allahun Fuqiplotë e lusim që haxhinjëve t’u japë shëndet dhe të kthehen me Haxh të pranuar.
***
Аџиите од Скопје тргнаа кон светите места
Во среда, на 29.06.2022 година, во раните утрински часови тргна третата група аџии на Исламската Верска Заедница на РСМ, главно од градот Скопје и околината.
Во придружба на Скопскиот Муфтија Др. Ќенан еф. Исмаили и оперативците на Скопското Муфтиство, односно водичите на хаџот во рамките на Скопското Муфтиство, аџиите беа испратени од меѓународниот аеродром во Скопје кон светите места во Кралството Саудиска Арабија. Тие ќе отпатуваат со директен лет за Џеда, од каде со организиран копнен транспорт ќе бидат испратени во хотелот Snood er – Rejjane во Мека, заедно со другите аџии од ИВЗ на РСМ. Истиот ден, некаде околу полноќ е предвидено да полета и четвртата група аџии.
Пред неколку дена, поточно на 26.06.2022 година, Скопското Муфтиство, со овие 302 кандидати од Скопје одржа семинар посветен на Хаџот. На овој семинар беа пренесени потребните упатства и информации за правилата на хаџот, светите места што треба да се посетат, Хаџот како ибадет; фарзи, ваџиби, суннети како и други официјални информации за општата организација и беа дистрибуирани ихрамите.
Го молиме Возвишениот Алах да им даде здравје на аџиите и да се вратат со прифатен хаџ.
***
Üsküp hacı adayları kutsal topraklara hareket etti
29 Haziran 2022 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, çoğunlukla Üsküp ve çevresinden oluşan KMC İslam Dini Birliği’nin üçüncü hac hafilesi kutsal topraklara hareket etti.
Üsküp Müftüsü Dr. Kenan ef. İsmaili ve Üsküp Müftülüğü görevlileri, doğrusu Üsküp Müftülüğü bünyesinde hac rehberleriyle birlikte hacı adayları, Üsküp Uluslararası Havaalanından Suudi Arabistan’a, kutsal topraklara hareket etti. Hacı adayları, doğrudan Üsküp-Cidde uçak seferiyle seyahat edecekler, buradan da, İslam Birliği’nin diğer adaylarının bulunduğu organize kara taşımacılığı ile Mekke’deki Snood er – Reyyan oteline gönderilecekler. Aynı gün, gece yarısı civarında dördüncü hac kafilesinin yola çıkması planlanmaktadır.
Birkaç gün önce, 26 Haziran 2022 tarihinde, Üsküp Müftülüğü, Üsküp’ten 302 hacı adayı ile Hac ibadetinin nasıl yapılması gerektiği konusunda bir seminer düzenlemişti. Bu seminerde; Genel Hac organizasyonu, Haccın farzları, vacipleri, sünnetleri ve diğer gerekli konular hakkında hacı adaylarına bilgiler verildi, ihramlar dağıtıldı.
Yüce Allah’tan hacı adaylarına sağlık ve afiyet vermesini ve kabul edilmiş bir Hac ile ülkemize dönmelerini dileriz.

Comments are closed.