HAXHINJTË E GRUPIT TË PARË TË BFI ARRITËN NË MEDINEN E NDRITUR

(SHQ. МКД.TUR)

Bashkësia Fetare Islame e RMV njofton të gjithë besimtarët dhe familjarët e haxhinjve të cilet kanë udhëtuar nën përkujdesin e BFI të RMV se grupi i parë i haxhinjve të BFI e kanë kryer tavafin e lamtumirës dhe në mënyrë të organizuar grupi prej 180 haxhinjve nga Muftinia e Gostivarit kanë arritur në Medinen e Pejgamberit a.s..
Poashtu njoftohet opinioni se të gjithë haxhinjtë, janë shëndoshë e mirë dhe ditët në vijim do të kenë mundësi që të kryejnë ibadete dhe lutje në Medinen e Ndritshme ku do vizitojnë xhaminë dhe varrin e zotërisë së njerëzimit, Muhammedit a.s.
Lusim All-llahun Fuqiplotë t’ua pranojë haxhin gjithë haxhilerëve tanë e të kthehen me haxh dhe lutje të pranuara!
***
ПРВАТА ГРУПА АЏИИ НА ИВЗ ПРИСТИГНА ВО СВЕТЛАТА МЕДИНА
Исламската Верска Заедница на РСМ ги известува сите верници и семејства на аџии кои патуваа под грижа на ИВЗ на РСМ, дека првата група аџии на ИВЗ го извршија прошталниот таваф и на организиран начин групата од 180 аџии од Муфтиството на Гостивар пристигна во Медината на Пророкот а.с..
Истотака ве известуваме дека сите аџии се здрави и во наредните денови ќе имаат можност да извршат ибадети и молитви во Светлата Медина, каде ќе можат да ја посетат џамијата и гробот на Пророкот Мухамед а.с., кој е испратен како рахмет за човештвото.
Го молиме Семоќниот Алах да им го прифати хаџот на сите наши аџии и да се вратат со прифатен хаџ и молитви!
***
İSLAM BİRLİĞİ’NİN İLK HAC KAFİLESİ MEDİNE’YE ULAŞTI
KMC İslam Dini Birliği, İslam Birliği’nin organizasyonunda kutsal topraklara seyahat eden hacılarımızın ailelerini ve ülkemizin müslümanlarını, İDB Gostivar Müftülüğü hacılarından oluşan 180 kişilik birinci kafilesinin Veda Tavafını tamamlamış olup ve organize bir şekilde Hz. Medine’ye, Hz. Muhammed a.s.’ın şehrine ulaşmış olduğunu haberdar etmektedir.
Ayrıca tüm hacılarımızın oldukça sağlıklıdır ve önümüzdeki günlerde Yüce Allah tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed a.s.’ın kabrinin bulunduğu Mecsid-i Nebevi’de ibadetlerine devam edeceklerdir.
Yüce Allah’tan tüm hacılarımızın Hac ibadetlerini kabul etmesini ve sağ salim ailelerine dönmesini niyaz ederiz!

Comments are closed.