Hapje solemne e xhamisë së re në Radiovcë- Tetovë

2Më 07.07.2013 në mënyrë soleme, është lëshuar në përdorim xhamia në Radiovcë të Tetovës. Në këtë hapje solemne mori pjesë Sekretari i Përgjithshëm, h. Afrim Tahiri, myftiu i Myftinisë së Tetovës, kryetari i Komunës së Bervenicës, Imamë nga Tetova dhe rrethina si dhe nga Gostivari. Fjalë përshendetëse kishte myftiu i Tetovës, kryetari i Komunës , ndërsa fjalë rasti kishte Sekretari i Përgjithshëm i BFI-së, h. Afrim ef. Tahiri. Në të cilin somlemnitet përgëzoi xhematin dhe Myftininë e Tetovës për shtimin e xhamiave duke përkujtuar vlerën dhe rëndësinë e ndërtimit të xhamiave dhe nevojën e tyre për besimtarët mysliman.

Comments are closed.