HAPJE SOLEMNE E XHAMISË SË LUBINIT NË KOMUNËN E SARAJIT

(SHQ. МКД.)

Të mërkurën më 30.03.2022 në fshatin Lubin të Komunës së Sarajit – Shkup, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai mori pjesë në manifestimin e hapjes së Xhamisë së re. Objekti i xhamisë së re ishte një bukuri e rrallë e cila në vehte përmbante të gjitha tiparet e një xhamie bashkëkohore me të gjitha kushtet për kryerjen e riteve fetare, si dhe pjesa tjetër komerciale për mirëmbajtjen e Xhamisë. Si për nga pamja, ashtu edhe për nga funksionimi ishte në nivelin e lartë.
Të gjithë pjesëmarësit në fjalimet e tyre përshëndetëse uruam mbarimin e këtij objekti të madh fetarë i udhëhequr nga afaristi dhe aktivisti i madh Z. Neat Beqiri, Kryetar i Këshillit iniciativ për ndërtimin e Xhamisë, bashkë me bashkëpunëtorët e tij të afërt. Pjesëmarrja ishte masovike e besimtarëve, imamëve, në veçanti prezenca e Muftiut të Shkupit si nikoqir Dr. Qenan ef. Ismailit, Kryetarit të Komunës së Sarajit Z. Blerim Bexhetit, Sekretarit të BFI-së H. Irsal ef. Jakupit, Myftiu i Gostivarit H. Sabahudin ef. Zendeli, Myftiu i Ohrit z. Samet ef. Hajdari, Drejtorit për marrëdhëniet me botën arabe Z. Ismet Ademit, Shefit të Kabinetit Dr. Abdulkerim Iseinit, Z. Fadil Ramadanit, Kryetar i OH “Hilal”, Z. Fejsal Kadriut Kryetarit të Kuvendit të BFI, Udhëheqësi i Sektorit për marrëdhënie me OSBE dhe organizata e jashtme Mr. Mustafa Dauti dhe shumë të tjerë.
Në fjalën e tij të rastit, Kryetari i BFI në RMV Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai përshëndeti Z. Neat Beqirin me shokë për këtë vepër të madhe dhe shpjegoi për vlerën e kësaj Xhamie të bukur.
Më pas u ndanë disa dekorata për kontributin e dhënë. Zoti e bekoftë këtë shtëpi të Allahut Fuqiplotë.
***
СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ЏАМИЈАТА ВО ЛУБИН – ОПШТИНА САРАЈ
Во среда, 30.03.2022 година, во село Лубин – општина Сарај – Скопје, Поглаваротн на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи учествуваше на манифестацијата на отворањето на новата Џамија. Објектот на новата џамија беше ретка убавина која сама по себе ги содржеше сите карактеристики на современа џамија, со сите услови за извршување на верските обреди, како и останатиот дел од комерцијална употреба за одржување на џамијата. И по изглед и по услови, градбата беше на високо ниво.
Сите учесници во своите поздравни говори го честитаа завршувањето на овој голем верски објект предводен од големиот бизнисмен и активист г-дин Неат Беќири, Претседател на Иницијативниот Совет за изградба на џамијата, заедно со неговите блиски соработници.
Учеството беше масовно од верници, имами и хоџи, особено присуството на муфтијата на Скопје како домаќин Др. Ќенан еф. Исмаили, Градоначалникот на Општина Сарај г-дин Блерим Беџети, Генералниот Секретар на ИВЗ Х. Хфз. Ирсал еф. Јакупи, Фостиварскиот Муфтија Х. Сабахудин еф. Зендели, Охридскиот Муфтија Х. Самет еф. Хајдари, Директор за односи со арапскиот свет г-дин Исмет еф. Адеми, Шефот на Кабинет Др. Абдулкерим Исеини, г-дин Фадил Рамадани, Претседател на ХО „Хилал“, г-дин. Фејсал Кадриу, Претседател на Собранието на ИВЗ, Директорот на секторот за надворешни работи Мр. Мустафа еф. Даути, и многу други.
Во своето главно обраќање, Поглаварот на ИВЗ во РСМ, Reisul Ulema Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го поздрави господинот Неат Беќири со пријателите за оваа голема работа и ја објасни вредноста на оваа прекрасна џамија.
Потоа беа доделени неколку одликувања за дадениот придонес. Господ нека го благослови овој дом на Семоќниот Алах.

Comments are closed.